Janša: Ste naša prioriteta_Qualizza: Hvaležni Sloveniji

Slovenija se bo še naprej prizadevala za Slovence v videnski pokrajini. »V zamejstvu in po svetu živi okoli pol milijona Slovenk in Slovencev, na katere je domovina v preteklosti prevečkrat pozabila. Ohranjanje stikov s Slovenci, živečimi v zamejstvu in po svetu, je ena prednostnih nalog vlade,« je predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša poudaril na 43. novoletnem srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja 19. januarja v Kobaridu. Izpostaviil je, da je bilo velikokrat ponovljeno in dokazano, da je manjšina lahko most, ki povezuje.

Predsednik vlade Janša je kot slavnostni govornik na prireditvi opomnil, da so v zamejstvu živeči Slovenci v preteklosti navkljub grozotam, ki so se dogajale, dokazali, da so povezovalni elementi med narodoma močnejši od razdruževalnih. Ob tem je poudaril, da Vlada RS za ohranjanje stikov s Slovenci v zamejstvu spodbuja sodelovanje na različnih področjih in si prizadeva zagotavljati pogoje za ohranjanje in učenje slovenskega jezika v tujini. Prav tako slovenska vlada omogoča, da se Slovenci v zamejstvu in po svetu lahko pod ugodnejšimi pogoji vpisujejo v visokošolske zavode. »Veliko pozornosti je posvečene tudi čezmejnim regionalnim projektom in pobudam, ki imajo pozitivne kulturne, jezikovne, gospodarske učinke in prispevajo k razvoju območij, kjer živijo slovenske manjšine. Prav zato si je vlada ob začetku mandata kot eno prioritet postavila črpanje evropskih sredstev. V preteklem letu je bilo na tem področju veliko narejenega. Letošnji razpisi pa kličejo po še tesnejšem čezmejnem sodelovanju za učinkovito črpanje sredstev, ki jih imamo še na voljo do konca tega leta. Zaključujemo pogajanja za novo perspektivo, kjer bodo prav tako na voljo znatnejša sredstva, kot jih je sicer možno nameniti iz državnega proračuna. Tukaj je predvsem od nas odvisno, da bomo sposobni pripraviti dobre programe. Da bomo znali bolj učinkovito izkoristiti sredstva, ker bodo leta sušna.”

Odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza je v svojem govoru poudaril, da so Slovenci v videnski pokrajini hvaležni Sloveniji, „ki nam je vedno ob strani in nas podpira. Njena finančna pomoč je dragocena za nemoteno in učinkovito delovanje naših organizacij. Njena politična podpora je še kako potrebna v odnoših naše manjšine do italijanske vlade, dežele Furlanije Julijiske krajine in lokalnih uprav“.

Pred prireditvijo se je predsednik vlade Janez Janša srečal tudi s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Seznanili so ga z vsebino pogovorov na drugem zasednaju institucionalnega vladnega omizja za slovensko manjšino pri Ministrstvu za notranje zadeve. Spregovorili so tudi o ohranjanju finančnih sredstev v okviru proračuna. Predsednik vlade je namreč v okviru pogovorov s predsednikom italijanske vlade izrazil pričakovanja, da bo enako storila tudi sosednja država. Prav tako so spregovorili o nadaljevanju prizadevanj za spremembo volilne zakonodaje v Italiji za zagotovitev olajšanega zastopstva manjšine. Ob tem je predsednik vlade zaželel veliko uspeha predstavnikom manjšine ob prihajajočih deželnih volitvah.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp