Izšel je Slovit št. 8_Uscito lo Slovit n. 8

In questo numero del bollettino “Slovit”, in primo piano: «Serracchiani, si acceleri la ratifica della Carta europea delle lingue». La presidente dal sen. Francesco Palermo con una delegazione di autorità e esponenti della minoranza; «Preoccupante la situazione delle scuole con lingua d’insegnamento slovena». La Slovenska skupnost-Ssk ha redatto il testo di un’interpellanza al ministro Giannini; «A rischio l’insegnamento della lingua slovena in Valcanale». I fondi disponibili sono sufficienti solo fino a fine ottobre.

 Septembrska številka informacijskega biltena “Slovit” postavlja v ospredje: «Predsednica De¡ele Furlanije Julijske krajine zahteva ratifikacijo Evropske listine manjšinskih jezikov». Zadevo je Serracchianijeva vzpostavila na srečanju s senatorjem Francescom Palermo, ki si ga je udeležila skupaj z delegacijo oblasti in manjšinskih predstavnikov; «Zaskrbjujoče stanje šol s slovenskim učnim jezikom». Slovenska skupnost o tem v interpelaciji ministru Gianniniju; «Ogroženo učenje slovenskega jezika v Kanalski dolini». Finančna sredstva zagotovljena le do konca oktobra.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp