Hvaležni slovenskim duhovnikom_Grati ai nostri sacerdoti defunti

Ob spomeniku v Dreki.

V sriedo, 31. otuberja, je delgacija Sveta slovenskih organizacij, združenja Blankin in zadruge Most počastila spomin in dielo beneških duhovniku ob spomeniku par cierkvi Device Marije v Dreki. Položli so rože, paržgali svečo in zmolili v zmamunje hvaležnosti, za vse dobro, ki so ga oni in njih sodelavci nardili za domače ljudi. Na spomeniku v Dreki je napis »Našim duhovnikam, ki so se trudili po poti resnice in pravice, v hvaležen spomin«.  Le v sriedo, 31. otuberja, sta dvie delegaciji predstavniku Republike Slovenije, slovenskih organizacij v Italiji in ANPI, ob parsotnosti šindiku in drugih lokalnih administratorju položle krancilne na grobove in monumente padlih partizanu in zaslužnih ljudi v Benečiji in Reziji. V Čedadu so opudan počastili spomenik oporništvu. Parsoten je biu tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik. Priet sta obie delegaciji obiskali grob mons. Gujona v Landarju, Pavla Petričiča, Antona Birtiča in Brune Dorbolo’ v Špietru ter Izidorja Predana in Alda Klodiča na Liesah. Parva delegacija je bla na grobu g. Laurenčiča in na monumentu par Štuoblanku, v Gorenjin Tarbiju na grobu g. Cenciča in na monumentu, par Sv. Pavlu, na Tarčmunu na grobu mons. Trinka in v Matajurju. Druga delegacija je blav Tapoluovin, v Podutani, v Obuorči, v Čanieboli in pred grobam Conta, v Fuojdi in v Osojanih, v Reziji par spomeniku padlim partizanom, na pokopališču na Ravanci in na grobu Artura Siega. Tudi v Reziji je boi parsotem minister Česnik.

Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti, mercoledì 31 ottobre la Confederazione delle organizzazioni slovene della provincia di Udine, la cooperativa Most e l’associazione don Eugenio Blanchini hanno voluto rendere omaggio a quanti, in tempi difficili, hanno operato e lottato per la promozione umana e culturale degli sloveni nella Slavia friulana. Per farlo hanno scelto, quale luogo fortemente simbolico, il monumento che ricorda i sacerdoti sloveni a Drenchia, presso la chiesa di Maria Assunta. Nello stesso giorno due delegazioni della Repubblica di Slovenia, assieme ai sindaci e ai rappresentanti delle organizzazioni degli sloveni in Italia nonché dell’Anpi, hanno reso omaggio ai monumenti dei partigiani e alle tombe di personaggi di spicco della comunità slovena nelle Valli del Natisone e del Torre nonché a Resia. La cerimonia principale si è tenuta al monumento alla resistenza a Cividale, alla quale ha partecipato anche il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik. Già sabato 20 ottobre i rappresentanti dei Comuni del mandamento cividalese si erano recati a Kobarid per l’omaggio all’ossario dei caduti italiani nella prima guerra mondiale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp