Guorimo naš domači izik, zatuo de bi na zgubili suojih korenin in de bi prenesli kulturo na te mlade

 
 
»Dobar vičer usiem an lepo paršli na tel konkorš.« S telimi besiedami po sloviensko je u saboto 5. febrarja u sali konsiliar špietarskega kamuna šindik Tiziano Manzini pozdravu številno publiko na premiacjonu konkorša »Naš domači izik«, ki od lieta 1993 gleda valorizat slovienski domači izik skuoze pisano besiedo, pietjan an recitacijo.
U njega govoru je šindik podčartu, kuo je important se navast an guorit domači izik takuo tudi dielat usi kupe, de bi ohranil' našo domačo govorico an kulturo an jih prenesli posebno na te mlade generacije, zatuo de bi se na zgubile naše kornine.
Parnesu je njega pozdrav tudi deputat Carlo Monai, ki je jau, de je po štirih lietih, od kar je padu konfin, zlo important, de ljudì an inštitucije valorizajo domači slovenski izik, skuoze kater gradimo mostuove an vezi z bližnjimi daržavami u kulturnin an ekonomskin ter u usakdanjin življenju. Takuo bi muorlo bit tudi u Čedadu, je jau Monai, kjer bi se muorlo učit slovienski izik tu šuolah.
Dodau je še, de konkorš »Naš domači izik« diši po europskim duhu, saj je valorizacija manjšinskih iziku adan stabar Evropske unije an nje politike. Jezik je še buj important, zak je te parvi sestavni element, brez kerega ne bi blo kulture.
Posebna komisija, v keri so sedieli Giorgio Banchig, Angela Tomasetig, Luisa Battistig, Bepo Chiabudini an Giuseppe Marinig je vebrala te narbuojša diela od tistih, ki so jih konkurenti iz Nediških an Terskih dolin, arzspartjeni u treh kategorijah, predstavil' na konkoršu. Predsednica komisije, Luisa Battistig, je jala, de nie bluo lahko vebrat te narbuojše diela, zak so bla usa zlo kvalitetna. Za naprì pa se trošta, de bi bluo nimar vič otruok an mladih med konkurenti, saj tuole bi močno kazalo, de naše kornine še naprì poganjajo.
U kategoriji te mladih je parvi premio (250 euro) dobila Orsola Banelli iz Barnasa, ki je pobrala spomine nje nonona Maria an dvieh vasnjanu, Elie Costaperaria an Giovannija Pinatta, go mez Kozake, ki so lieta 1944 paršli u vas.
Drug premio (150 euro) je u teli kategoriji udobiu Stefano Tomasetig iz Rečanske doline, s pravco »Škrati«. Trečje konkurentke, Tamare Boscutti, ni bilo na premjacjonu zauoj trešike.
U kategoriji odraslih je parvi premio (400 euro) udobila Emma Scubla iz Sondria, pa rojena u Subidu, ki je u suojin dielu guorila o rieki Malini, nje malnah an te mikanih patokah.
Drugi premio (200 euro) je udobila Andreina Trusgnach z dielan »Sa se šele zmisnen«. Te treči premio (100 euro) je šu Anni Iussi, ki je publiki poviedala, kuo bi rada zmadliela.
Guido Qualizza je tudi lietos pravu te smiešne. Giovanni Rossi je poviedu »Nediško pravco«. Riccardo Ruttar je guoriu go mez manjšinske pravice.
U kategoriji skupin se jih je predstavlo na pet. Te parvi premio (500 euro) sta udobila Renzo an Lidia, naša domača »Raimondo an Sandra« iz Rečanske doline, ki sta igrala skeč »Naš bunik«. Te drugi (300 euro) premio je šu četartemu razredu dvojezične šuole, ki so z meštran Damjanam Visentinam parpravli recitacijo o pravci »Saromakova smart«, ki so se jo navadli u Gorenjin Tarbju.
Na trečje mesto (100 euro) se je uvarstiu Sedliški teater iz Terske doline, te parvi krat na konkoršu. U terskem dialektu so Igor Černo, Luisa Cher an Eros Vassalli igral' komedijo »Dan boat vart«.
U kategoriji skupin so nastopil' še: šuolarji trečega razreda dvojezične šuole, ki so z meštro Claudio Salamant parpravli gonauce go mez kmečko orodje; Stefania Rucli an Davide Tomasetig z besedilan an muziko »A ti čuješ to, kar čujem ist?«.
Vičer je obogatiu nastop harmonikarške orkestre 4-8-8-16, ki ga poznajo po cieli Evropi. Mladi ramonikarji iz Nediških dolin an okolice so pod vostvan Aleksandra Ipavca zaigral' vič piesmi, med kerimi muziko »Oblivio« Astora Piazzole.
Pred zakjučkam premjacjona konkor-ša, ki ga je organizu špietarski kamun s finančno podpuoro Gorske skupnosti Ter-Nediža-Brda an ki ga je napovedovala Emma Golles, je zbor Tre valli-Tri doline iz Kravarja, pod vodstvan Anne Marie Gussetti, pru lepuo zapieu bogat repertoar domačih piesmi.
Vičer premjacjona je tud lietos posneu Giacinto Iussa, ki že lanske lieto je napravu dvd, ki ga je šindik šenku poslancu Monaiu an premianim konkurentam.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp