Gregorčičev kip za OŠ Kobarid_Un premio alla scuola di Kobarid

Učitelji in učenci Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid so v petek, 25. marca, nepričakovano pripravili nevsakdanji kulturni dogodek.

Pred vhodom v šolo so postavili in javnosti svečano odkrili kip velikega slovenskega pesnika, »Goriškega slavčka,« Simona Gregorčiča. Kip, ki ga je s čustvi izdelal kipar Jaka Torkar, je sicer last Krajevne skupnosti Vrsno. Več let je na vzpetini Črešnje s pogledom na Sočo in dolino bogatil podobo Vrsna. Žal pa so podstavek s kipom zaradi gradbenih del in spremenjeni namembnosti parcele odstranili. V varnem depoju je po nekaj letih samote kip na pobudo kolektiva kobariške šole našel nov častni prostor pod nadstreškom vhoda pred šolo, ki nosi pesnikovo ime.

Po krajšem nagovoru ravnateljice Melite Jakelj sta učenca devetega in osmega razreda s simbolno gesto rezanja traku obeležila postavitev kipa Simona Gregorčiča.

Odkritju spomenika je sledil program podelitve visokega priznanja šoli. Kobariška šola Simona Gregorčiča in podružnične šole so že od nekdaj aktivne na področju kulturnih dejavnosti, za kar že vrsto let nosijo ime Kulturna šola. Vodja izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Tolmin, Silva Seljak, je šoli ponovno podelila naziv in priznanje Kulturna šola. Za uspešno dolgoletno aktivno delo na kulturnem področju je ob tej priložnosti v imenu JSKD Republike Slovenije kolektivu OŠ Kobarid svečano izročila zastavo, ki simbolizira kulturo v okviru šolskega izobraževanja in izven šolskih dejavnosti.

Pestremu kulturnemu programu je sledilo svečano dejanje. Po več uspešnih letih vodenja OŠ Simona Gregorčiča Kobarid se je poslovila ravnateljica Melita Jakelj ter predala ključ šole novemu, trenutno vršilcu dolžnosti ravnatelja, Simonu Skočirju. Novi v. d. ravnatelj je doslej že vrsto let uspešno opravljal naloge pomočnika ravnateljice. Ob simboličnem prevzemu ključa se je dolgoletni ravnateljici zahvalil za uspešno in vzorno vodenje te izobraževalne ustanove. Kolektivu šole, učencem in svoji predhodnici pa je obljubil, da bo nadaljeval in poskušal oplemenititi delo in uspehe dosedanjega vodstva šole. (Pač)

A sorpresa, il 25 marzo insegnanti e alunni della scuola primaria Simon Gregorčič di Kobarid hanno organizzato un evento culturale.

Davanti all’ingresso dell’edificio scolastico è stato collocato un busto del famoso poeta sloveno Simon Gregorčič, che è stato inaugurato ufficialmente. L’opera, dello scultore Jaka Torkar, è di proprietà della comunità di Vrsno. Per diversi anni aveva trovato posto nel paese, sull’altura di Črešnje. L’apertura di un cantiere e la modifica di destinazione d’uso del terreno su cui si trovava avevano portato alla sua rimozione. Il collettivo della scuola di Kobarid si è attivato per riportarlo fuori dal deposito in cui giaceva e collocarlo davanti all’ingresso dell’edificio scolastico.

Dopo un breve discorso della dirigente della scuola, Melita Jakelj, al taglio del nastro è seguita la cerimonia di consegna del titolo Kulturna šola (Scuola della cultura). A consegnarlo nuovamente alla scuola è stata la dirigente della sede distaccata a Tolmino dello Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Silva Seljak. Sempre Seljak ha consegnato al collettivo della scuola di Kobarid una bandiera, quale simbolo della cultura nell’ambito della formazione scolastica e al di fuori.

In conclusione di cerimonia, la dirigente Melita Jakelj ha consegnato simbolicamente le chiavi della scuola primaria al nuovo dirigente reggente, Simon Skočir, che ha promesso di lavorare a ulteriori successi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp