Gre naprej delovanje slavistov_Continua l’attività degli slavisti

Nadaljuje delovanje skupine slavistov, ki se je pred kratkim rodila v okviru zadruge Blankin v Čedadu. V soboto 23. in v nedeljo 24. mladi raziskovalci bodo šli na izlet v Kanalsko dolino in Rezijo. Program izleta je res bogat. V soboto zjutraj skupina bo najprej šla v Tabljo na mejnik s Koroško, nato v Lipaljo vas in v Ovčjo vas na grobu Jureta Prešerna. V Naborjetu bo srečanje z naborješkim županom Alessandrom Omanom in s kulturno delavko Anno Wedam. Popoldne bodo slavisti šli v Rezijo, kjer Sandro Quaglia bo vodil izlet po vasi in po starih stezah. V nedeljo bo pa na Solbici ogled muzejske zbirke brusačev in vasi. Tam bo srečanje brusač in predsednik društva brusačev Giovanni Negro. Popoldne se bo izlet nadaljeval v vaseh Osajoni in Njiva.

Continua l’attività del gruppo degli slavisti, nato a fine ottobre nell’ambito dell’associazione Blanchini di Cividale. Sabato 23 e domenica 24 novembre ci sarà, infatti, la visita d’istruzione in Val Canale e Resia. Sabato 24 mattina in programma ci sono Pontebba, San Leopoldo Valbruna e Malborghetto. Qui ci sarà l’incontro con il sindaco, Alessandro Oman e con Anna Wedam, operatrice culturale della zona. Nel pomeriggio il gruppo si sposterà a Resia, dove Sandro Quaglia lo condurrà per i sentieri della valle. Domenica, invece, gli slavisti visiteranno il museo degli arrotini a Stolvizza. In quest’occasione incontreranno il presidente dell’associazione degli arrotini Giovanni Negro. La gita continuerà nei paesi di Oseacco e Gniva.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp