Giro d’Italia na cesti na Višarje_Il Giro d’Italia sulla strada per Lussari

V okviru vsedržavne kolesarske dirke Giro d’Italia sanjajo organizatorji o tem, da bi bile med letoma 2020 in 2022 cilj v okviru dveh etapah Svete Višarje. Tako piše v triletnem načrtu, ki ga je za družbo RCS pripravil Enzo Cainero, projektni menedžer za etape v Furlaniji Julijski krajini. Sam se zaveda, da bi stvar bila precej zapletena. Glavno vprašanje je izgradnja asfaltirane ceste iz Ovčje vasi. Zanjo bi uporabili že obstoječo gozdno cesto, ki je dolga 8 kilometrov. Družba RCS naj bi imela premisleke zaradi ozkega cestišča; Dežela Furlanija Julijska krajina bi pa projektu bila naklonjena.

Igino Cimenti

Podžupan Občine Trbiž, Igino Cimenti, nam je povedal, da je novica  trbiško občinsko upravo razveselila.

Iz Občine Naborjet-Ovčja vas župan Boris Preschern je previden, ker so obstoječi gozdno cesto svojčas speljali skozi precej nevarne gorske razmere in plazov je že veliko. Pred izpeljavo takšnega posega in organiziranja takšne prireditve bi po Preschernu bilo treba urediti že obstoječo cesto in poskrbeti za njeno varnost. Če bi Dežela Furlanija Julijska krajina nameravala vlagati sredstva v varnost ceste in jo asfaltirati, bi se to lahko splačalo s turističnega in promocijskega vidika, vendar bi potem po Preschernu cesta morala ostati nedostopna vsem vozilom, razen ljudem, ki skrbijo za višarsko planino in za ljudi, ki upravljajo gozd.

Pater Peter Lah, ki je v svetišču na Svetih Višarjah odgovoren za pastoralne dejavnosti, izraža premisleke. Predlog naj bi bil legitimen in zanimiv, ampak ne bi bil pravi za Višarje iz več razlogov. Višarje so namreč eno od redkih svetišč, kjer je še dokaj mirno in to je prednost za romarje. Romarji in tisti, ki pridejo peš, cenijo, da Višarje niso turističen kraj. Lah misli, da če bi gor speljali cesto, bi potem takoj bil večji pritisk, da bodo ljudje začeli hodit z avtomobili, z motorji. Poleg tega na Višarjah, na samem vrhu gore, naj ne bi bilo več prostora za nove stavbe, s katerimi bi lahko sprejeli večji pritok ljudi. Cesta iz Ovčje vasi, kakršna je zdaj, naj bi za potrebe Višarij bila primerna. Za nadaljnje potrebe je ozka; za udobno cesto bi pa morali razbiti pol gore in pri tem govoriti o težkih milijonih.

Uno dei sogni degli organizzatori del Giro d’Italia, la celebre manifestazione ciclistica di portata nazionale, è di portare a Lussari/Svete Višarje l’arrivo di due tappe tra il 2020 e il 2022. Si tratta di una delle proposte contenute nel piano triennale preparato per Rcs da Enzo Cainero, il project manager che si occupa delle tappe del Giro in Friuli Venezia Giulia. Cainero stesso si rende conto di come la faccenda sia piuttosto complessa; il nodo principale sarebbe la costruzione di una strada asfaltata. Per il suo tracciato sarebbe utilizzata la strada forestale già esistente che sale a Lussari da Valbruna, lunga circa 8 chilometri. Rcs nutrirebbe dei dubbi in merito alla strettezza della carreggiata; la Regione Friuli Venezia Giulia, invece, guardarebbe al progetto con favore.

Il vicesindaco del Comune di Tarvisio/Trbiž, Igino Cimenti, spiega come l’amministrazione comunale sia piuttosto soddisfatta della notizia.

Dal Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas il sindaco Boris Preschern è prudente. La strada forestale esistente, infatti, si inerpica in circostanze ambientali piuttosto pericolose, con diversi fronti franosi. Secondo Preschern, quindi, prima di intraprendere un’iniziativa di questo tipo e organizzare una manifestazione di tale portata, andrebbe sistemata e messa in sicurezza la strada già esistente. Qualora la Regione Friuli Venezia Giulia intendesse investire fondi nella sicurezza della strada e asfaltarla, ciò potrebbe essere produttivo in termini di ritorno turistico e promozionale; tuttavia, in seguito, secondo Preschern la strada dovrebbe restare interdetta a tutti i veicoli, eccetto  quelli di coloro che si occupano della malga di Lussari e di quanti gestiscono  la foresta.

Pater Peter Lah

Il responsabile delle attività pastorali al santuario di Lussari, padre Peter Lah, esprime perplessità. La proposta sarebbe legittima e interessante, ma non sarebbe adatta a Lussari, per diversi motivi. Lussari è, infatti, uno dei rari santuari che ancora gode di abbastanza tranquillità e questo, per i pellegrini, è un pregio. I pellegrini e quanti giungono a Lussari apprezzano il fatto che non sia una località turistica in piena regola. Secondo Lah, nel caso in cui fosse realizzata una strada asfaltata, crescerebbe subito la pressione per potere iniziare ad arrivarci con automobili e mezzi a motore. Oltretutto a Lussari, sulla cima del monte stesso, non ci sarebbe ulteriore spazio per nuove strutture – con cui poter accogliere un flusso maggiore di persone. La strada che sale a Lussari da Valbruna sarebbe adatta ai bisogni di Lussari già nelle condizioni attuali. Per soddisfare ulteriori necessità sarebbe troppo stretta; per realizzare una strada più comoda sarebbe necessario sgretolare diversi versanti della montagna, intavolando un discorso di diversi milioni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp