Gasilci praznovali v Ovčji vasi_Celebrato S. Floriano a Valbruna

11gasilciLetos se je tradicionalna maša ob praznovanju svetega Florjana – sicer zavetnik gasilcev – odvijala v Ovčji vasi. Dogodka, ki se vsako leto odvija izmenično tudi v Ukvah in Žabnicah in ki ga je letos v slovenščini glasbeno popestril ukovški cerkveni pevski zbor, se je s posameznimi skupinami krajevnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev udeležil tudi naborješki župan Alessandro Oman. Še obstajajoče vaške skupine prostovoljnih gasilcev v Kanalski dolini – v Naborjetu, Ukvah, Ovčji vasi in Žabnicah – so se rodile že v času avstro-ogrskega cesarstva. Med njimi je najstarejše Gasilsko društvo Naborjet, ki so ga ustanovili leta 1879. Tu so v letih po drugi svetovni vojni prostovoljci zaradi pritiskov italijanskih oblasti prekinili delovanja društva, vendar ga je naborješka mladina spet oživela po potresu leta 1976. Zgodovina naborješkega društva se zrcali v paradnih uniformah, ki izgledajo prav po vzorcu tistih iz 19. stoletja – razen klobuka, ki je rdeča baskovka (sicer simbol ponovne ustanovitve). V Ukvah je Gasilsko društvo po rojstvu leta 1896 večkrat priskočil na pomoč vaški skupnosti zaradi neurjev ali požarov. Leta 1922 si je na svoje stroške zgradil gasilski dom (Spritzenhaus – tako se gasilski domovi imenujejo po nemško), ki ga je uporabil vse do potresa leta 1976. Zanimivo je, da je društvo po potresu uredilo novo skladišče s sredstvi, ki jih je dala Severna Tirolska. Kmalu po ukovškem so ustanovili žabniško gasilsko društvo – sicer leta 1898 s podporo tedanje samostojne občine Žabnice. Ob varovanju pred nesrečami je od takrat prav kot druga gasilska društva v Kanalski dolini vedno pomagalo tudi pri organiziranju vaških praznikov in bilo prisotno na verskih obredih posebnega pomena za vaško skupnost. V Ovčji vasi so samostojno gasilsko društvo ustanovili leta 1912; prej je domačo društvo bilo odvisno od ukovškega. Spet pod ukovškim okriljem je oško društvo delovalo od 1949 do 1982 – ko je bilo spet ustanovljeno; od leta 1992 razpolaga tudi z novim sedežem. Jezikovna raznolikost Kanalske doline prihaja do izraza tudi v teh društvih. S tem, da so nekoč bila bolj povezana z uradno oblastjo in torej z nemškim elementom cesarstva, je še vedno ohranjena navada, da poveljniki ob paradah dajejo ukaze v nemščini (ali v italijanščini); manj običajno je, da jih dajejo v slovenščini. Nemščina in (redkejše) slovenščina sta tudi vidno prisotni: na primer je na zastavi oškega gasilskega društva naziv »Gasilsko društvo Ovčja vas« napisan v nemščini, italijanščini in slovenščini. Da so pripravljena na morebitne nesreče, društva redno organizirajo vaje in se kar pogosto dogaja, da se to odvija v sodelovanju z gasilskimi društvi iz Slovenije in z avstrijske Koroške.

 Quest’anno i pompieri hanno festeggiato San Floriano, il loro santo protettore, a Valbruna.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp