G. Saracino je 20 let duhovnik_Liessa in festa per d. Saracino

Na Bandimico je bluo na Liesah veselo. Famoštar g. Saracino je praznoval dvejst liet odkar je bil posvečen v duhovnika. Skor vse tele lieta je biu v Nediških dolinah, saj je bil famoštar v podbunieškim kamunu in je, po kratkim cajtu za famoštra v Pertegadi in za kaplana v videnskim špitalu, 19. marča 2006 paršu v Rečansko dolino. Skarbi za Liesa, Tapoluovo, Kozco, Svet Štuoblank in Gorenji Tarbij.

(Foto: Giacomo Canalaz)

Festa a Liessa il giorno della nascita della Vergine Maria per il 20° anniversario di ordinazione di don Federico Saracino. Don Saracino ha passato quasi tutti questi anni nelle valli del Natisone. Prima sacerdote nel comune di Pulfero, dopo un breve periodo a Pertegada e come cappellano nell’ospedale di Udine, è tornato il 19 marzo 2006 nella valle del Rečan.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp