G. Marano: »Rastimo skupaj«_Don Marano:«Cresciamo insieme»

Don/G. Giuseppe Marano

«Carissimi parrocchiani, voglio rivolgere a voi un grande grazie, perché da quando sono con voi mi sono sentito sempre accolto. Inizio il mio ministero tra voi con il cuore pieno di gioia sperando di poter crescere con voi e far crescere insieme le nostre comunità cristiane. Grazie davvero di cuore e buon cammino a tutti».

Ha esordito così, con questo saluto in italiano, sloveno e tedesco, don Giuseppe Marano, che sabato, 10 giugno, con una Messa d’ingresso presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, è diventato parroco di Malborghetto/Naborjet e Ugovizza/Ukve, con le chiese filiali di Bagni di Lusnizza/Lužnice, Santa Caterina/Šenkatrija e Valbruna/Ovčja vas.

Alla celebrazione hanno preso parte anche don Alan Iacoponi, parroco di Tarvisio, don Ariedo Iogna, in passato già parroco a Malborghetto, don Roberto Gabassi, parroco a Udine nelle parrocchie di S. Cuore e S. Valentino, Gesù Buon Pastore e S. Gottardo, in cui don Marano finora è stato vicario, e il diacono Corrado Colutta. Per l’occasione, la celebrazione è stata arricchita da un coro formato da cantori provenienti dalle diverse comunità della Collaborazione pastorale di Tarvisio.

Don Giuseppe Marano è originario di Battipaglia, in provincia di Salerno. Dopo gli studi alla Pontificia università Urbaniana di Roma, nel 1988 è stato ordinato sacerdote saveriano, per poi essere inviato dalla congregazione missionaria nella casa saveriana di Udine. Con alcuni volontari udinesi, negli anni da Udine don Marano si è recato spesso in Bosnia (soprattutto durante le guerre conseguenti alla disgregazione della Jugoslavia) e Albania, per prestare servizio e aiuto.

Dopo avere iniziato, nel 2008, il suo servizio come vicario parrocchiale delle tre comunità udinesi di Gesù Buon Pastore, Sacro Cuore e San Gottardo, nel 2011 è stato incardinato nel clero dell’Arcidiocesi di Udine. Don Marano è stato anche cappellano carcerario nella casa circondariale di via Spalato a Udine, dal 2017 al 2022.

Oltre ad essere animatore tra i giovani, don Giuseppe è cantautore e insegnante di musica e ha inciso vari dischi di christian music.

Ha iniziato a conoscere le comunità della Valcanale già prima del suo insediamento, venendo a prestare aiuto nelle diverse chiese sul territorio soprattutto nei fine settimana già dall’inizio del 2023.

Sodarovanje umestitvene Maše/La concelebrazione della Messa d’insediamento

Nell’omelia il vescovo Mazzocato si è raccomandato della cura di questa parte di gregge e di prestare collaborazione nell’ambito di tutta la Collaborazione pastorale di Tarvisio. Il vescovo ha annunciato la sua visita pastorale a inizio novembre, per stimolare la collaborazione di ogni parrocchia, ogni paese «anche con la sua storia e la sua identità, ma dandoci una mano assieme». L’invito del vescovo è, quindi, di mantenere vive le tradizioni dei diversi paesi, «che si manifestano anche in una diversità di lingue, come sappiamo» perché «il Signore capisce tutte le lingue». Mazzocato è stato anche contento che l’insediamento si sia svolto nella festività del Corpus domini, in quanto uno dei compiti fondamentali del parroco è assicurare la celebrazione eucaristica.

Don Marano è stato accolto con calore tanto dal direttore della Collaborazione pastorale di Tarvisio, Giorgio Sinigaglia, che si è augurato una proficua sinergia anche ai fini della costruzione della Collaborazione, quanto dal sindaco di Malborghetto- Valbruna, Boris Preschern. Anche lui ricordando il ricco patrimonio di fede, lingue e culture della popolazione, ha voluto specificare: «Siamo una grande famiglia, la accogliamo a braccia aperte. In montagna un albero ha radici forti, perché altrimenti il vento lo butta giù. Le auguro di lavorare in armonia e con gioia».

Da parte sua, don Marano si è detto d’accordo col sindaco sull’essere famiglia. «In ogni famiglia la diversità di un figlio rispetto a un altro non è percepita come una difficoltà ma come un’opportunità ed è così che vogliamo fare anche noi». (Luciano Lister)

Verniki v cerkvi/I fedeli in chiesa

»Predragi farani, rad bi se vam srčno zahvalil. Od samega začetka ste me čudovito sprejeli. Svojo službo med vami začenjam s srcem, ki je polno veselja in z upanjem, da bi z vami rasel in da bi skupaj nadgradili naše krščanske skupnosti. Hvala prav iz srca in srečno pot vsem.« S temi besedami v slovenščini, ki jih je že prej ponovil v italijanščini in nato v nemščini, je g. Giuseppe Marano v soboto, 10. junija, prvič kot župnik pozdravil vernike iz župnij Naborjet in Ukve s podružničnimi cerkvami Lužnice, Šenkatrija in Ovčja vas. V cerkev Marijinega obiskanja v Naborjetu ga je namreč prišel ustoličit videnski nadškof, msgr. Andrea Bruno Mazzocato.

Z nadškofom so somaševali še g. Alan Iacoponi, župnik na Trbižu, g. Ariedo Iogna, v preteklosti že župnik v Naborjetu, diakon Corrado Colutta in g. Roberto Gabassi, župnik v župnijah Presvetega Srca Jezusovega in Sv. Valentina, Jezusa dobrega pastirja in Sv. Gotarda v Vidnu, kjer je doslej g. Marano služil kot župnijski vikar. Pri Maši so v italijanščini in latinščini peli razni pevci, ki so prišli iz raznih vasi v okviru Pastoralnega sodelovanja Trbiž.

V homiliji je nadškof Mazzocato razložil, da bo g. Marano sodeloval po celem Pastoralnem sodelovanju Trbiž. Nadškof je tudi napovedal pastoralni obisk, ki bo v soboto, 4. in nedeljo, 5. novembra. Z njim naj bi spodbudil sodelovanje med posameznimi župnijami in vasmi. Vsaka ima svojo zgodovino in identiteto, a si morajo pomagati.  

Nadškof je vernike iz vsake vasi vabil k ohranjanju tamkajšnjih navad, ki se izražajo tudi preko raznolikosti jezikov, saj Gospod razume vse jezike. Nadškof je bil še posebej vesel, da je g. Marano prevzel skrb za tamkajšnje župnije prav na god Svetega rešnjega telesa, saj je med glavnimi nalogami župnika tudi evharistično bogoslužje.

G. Giuseppe Marano prihaja iz mesta Battipaglia v Kampaniji. Po študiju na Papeški urbanijanski univerzi je leta 1988 bil posvečen v ksaverijanskega duhovnika. Kasneje so ga poslali v ksaverijansko hišo v Vidnu. Da bi pomagal na teritoriju, je g. Marano od Vidna z drugimi prostovoljci večkrat potoval v Albanijo in Bosno, še posebej med vojnami, ki so sledili razpadu Jugoslavije.

Leta 2008 je v Vidnu začel službo kot župnijski vikar v župnijah Presvetega Srca Jezusovega in Sv. Valentina, Jezusa dobrega pastirja in Sv. Gotarda. Leta 2011 so ga inkardinirali v vidensko nadškofijo. Od 2017 do 2022 je g. Marano bil tudi kaplan v zaporu v Vidnu. V Kanalski dolini je začel pomagati že začetek leta 2023. Zanimivo je, da je g. Giuseppe tudi kantavtor in učitelj glasbe, ki je izdal več plošč krščanskih pesmi.

Med umestitveno Mašo v Naborjetu sta Gospoda Marano navdušeno sprejela tako direktor Pastoralnega sodelovanja Trbiž, Giorgio Sinigaglia, ki si je želel čim več sodelovanja, kot tudi župan Občine Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern. Tudi župan je spomnil na bogato versko, jezikovno in kulturno izročilo krajevnega prebivalstva, in ugotovil, kako so velika družina, ki novega župnika sprejema odprtih rok. Na gorskem območju imajo drevesa močne korenine, drugače bi jih veter podiral. Želel mu je, da bi delal v sožitju in z veseljem.

Pred zbranimi verniki se je g. Marano ob koncu Maše strinjal s Preschernom glede tega, da je treba biti družina. V vsaki družini je drugačnost, ki zaznamuje sinove, priložnost, nikakor ni težava.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp