Erjavec: Jezik je življenje_Erjavec: la lingua è vita

IMG_1972-1“Jezik ni le orodje komuniciranja, temveč je tudi življenje. Je zrcalo posameznikove osebnosti in značaja. Jezik je tisto, s čemer se identificiramo. Zlasti mladim moramo zato zagotoviti in jih spodbujati, da se naučijo slovenskega jezika, saj je prav znanje slovenščine izjemnega pomena za oblikovanje naše narodne zavesti.” To je poudaril v soboto, 16. januarja, slovenski zunanji minister Karl Erjavec na tradicionalnem novoletnem srečanju Slovencev iz Videnske pokrajine, ki je potekalo v Tolminu. Erjavčeva izjava je bil nekakšen odgovor predsednici združenja Cernet Anni Wedam, ki je v imenu Slovencev videnske pokrajine izpostavila tudi druge težave. V prvi vrsti bojazen, da slovensko manjšino odpišejo z upravnimi ukrepi. »Že s statuti medobčinskih unij na Goriškem in Tržaškem je bila uvedena restriktivna interpretacija stopnje zaščite, ki je zajamčena po državni in deželni zakonodaji, v Videnski pokrajini pa je večstoletna slovenska navzočnost omenjena v neznatni meri, če že ne na folkloren in grotesken način. Za slovensko manjšino ni sprejemljivo, da bi se izgubila v večini. Mi nismo del večine. Imamo pa iste pravice, ki jih uživamo iz drugega izvora. Naše narodne korenine so drugačne, naša kultura je drugačna. Svojega jezika in svojih korenin nočemo zatajiti in nobena oblast ne more zatreti te dediščine.« Gujonovo priznanje, ki ga podeljujejo za zasluge pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture je letos prejel duhovnik, teolog in odgovorni urenik Doma msgr. Marino Qualizza. “S svojim pogumom spodbuja zamejske Slovence v Videmski pokrajini, da gojijo in ohranjajo svoj materni jezik, slovenščino. Poleg tega pa drži živo žerjavico pod pepelom slovenskega življa tudi v najbolj oddaljenih krajih, kot je Dreka,” je o letošnjem nagrajencu povedal glavni pobudnik srečanj Slovencev Videnske pokrajine in Posočja Zdravko Likar.Srečanja sta se udeležila tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Deželo Furlanijo Julisko krajino so zastopali odbornik za finance Francesco Peroni, podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec in svetnik Giuseppe Sibau. Pred slovesnostjo so na okrogli mizi prisluhnili predvsem županom in predstavnikom lokalnih oblasti pri njihovem dogovarjanju o skupnih projektih. Minister Erjavec se je srečal pa z delegacijo slovenske manjšine.

 

La lingua non è mero strumento di comunicazione, ma è un elemento fondamentale della vita”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri della Slovenia il 16 gennaio al tradizionale incontro di inizio anno tra gli sloveni della provincia di Udine e del Posočje, che qust’anno ha avuto luogo a Tolmin. Nella sala consiliare del municipio sindaci, amministratori, esponenti del Governo sloveno e della Regione Friuli Venezia Giulia nonché rappresentanti delle organizzazioni slovene hanno dato vita alla tavola rotonda sui programmi transfrontalieri Italia-Slovenia. Sono intervenuti anche il ministro per gli Sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, e l’assessore regionale alle Finanze e politiche comunitarie, Francesco Peroni. Presenti pure il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, e il consigliere Giuseppe Sibau. Gli amministratori della Slavia hanno presentato un documento unitario con la richiesta, accolta dai colleghi del versante sloveno, di una collaborazione permanente. Alla parte pubblica dell’incontro, oratore ufficiale è stato Erjavec. Hanno parlato anche il sindaco di Tolmin, Uroš Brežan, e la presidente dell’associazione «don Mario Cernet», Anna Wedam, a nome degli sloveni della provincia di Udine. Il premio «Gujon» è stato conferito a mons. Marino Qualizza, direttore del quindicinale Dom, per il suo lungo impegno nella promozione dei diritti degli sloveni della provincia di Udine. 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp