Eno leto po smrti g. Gariupa_Un anno senza don Gariup

Minilo je eno leto od smrti gospoda Marija Gariupa, dolgoletnega župnika v Ukvah in Naborjetu-Ovčji vasi. Čedermac po rodu iz Topolovega v Benečiji, ki se je kasneje udomačil v Kanalski dolini, je skupnosti v Ukvah, Naborjetu, Ovčji vasi, Šenkatriji in Lužnicah po dolgi bolezni za vedno zapustil v petek, 1. februarja 2019, v 78. letu starosti.

V začetku februarja so spomin nanj v raznih krajih Kanalske doline počastili z mašo zadušnico. V nedeljo, 2. februarja, je v Ukvah med praznično dvojezično mašo spomin nanj v italijanščini obudil g. Giovanni Driussi, ki že več kot mesec dni priskoči na pomoč pri bogoslužju v cerkvah Kanalske doline, še posebej ob koncu tedna.

Bralce spominjamo, da od novembra lani, oziroma od takrat, ko je p. Jan Cvetek odšel, službujeta stalno v Kanalski dolini le g. Alan Iacoponi, sicer edini župnik v okviru pastoralnega sodelovanja Trbiž, in župnijski vikar, g. Gabriel Cimpoesu.

Kot je v cerkvi v Ukvah spomnil g. Driussi, je v Kanalski dolini gospod Mario več kot 40 let bil dušni pastir in vodja, varuh domačih običajev in zgodovinar. Potres leta 1976 in povodenj leta 2003 sta ga precej zaznamovala. Takrat je bil vedno na razpolago in podpiral ljudi v potrebi. Ne gre prezreti njegovih kulturnih dejavnosti v prid ukovškim navadam in vaški slovenski govorici. Objavil je številne knjige, ki so bile sad poglobljenih raziskav. Še posebej ga je zanimala domača zgodovina. Tudi z raziskovalno dejavnostjo je okrepil skupnost v Kanalski dolini.

Med pridigo je g. Driussi med drugim citiral g. Matija Majarja-Ziljskega (Goriče na Zilji, 1809 – Praga, 1892), ki je spodbujal ljudi k spoznavanju in ohranjanju običajev in navad njihovega ljudstva, slovenskega ljudstva. Prav tako je g. Gariup podpiral razne pobude, da bi cenili slovenski jezik in kulturo. (Luciano Lister)

A un anno dalla scomparsa di don Mario Gariup, a inizio febbraio in diverse località della Valcanale sono state celebrate Messe in sua memoria. Il sacerdote di lingua slovena era nato a Topolò/Topolove di Grimacco nel 1940, ma aveva trovato le sue parrocchie in Valcanale. Lì ha lasciato per sempre le comunità di Ugovizza/Ukve, Malborghetto, Valbruna/Ovčja vas, Santa Caterina e Bagni di Lusnizza l’1 febbraio 2019, a 78 anni.

Domenica, 2 febbraio, a parlare della sua figura durante la Messa celebrata in sua memoria a Ugovizza è stato don Giovanni Driussi, che nei fine settimana presta aiuto agli unici due sacerdoti ora stabilmente presenti nelle chiese della Valcanale il parroco della Collaborazione pastorale di Tarvisio, don Alan Iacoponi, e il vicario parrocchiale, don Gabriel Cimpoesu. Da novembre, infatti, padre Jan Cvetek non presta più servizio in Valcanale.

Don Driussi ha ricordato come don Mario sia stato per 40 anni pastore di anime, custode delle usanze locali e studioso di storia. Due eventi che lo hanno segnato sono stati il terremoto del 1976 e l’alluvione del 2003, quando ha prestato aiuto a chi aveva bisogno. A livello culturale si è speso molto in favore delle usanze di Ugovizza e della sua parlata slovena. Ha pubblicato diverse opere, frutto di appassionate ricerche, soprattutto storiche.

Nell’omelia don Driussi ha citato anche Matija Majar-Ziljski (Görtschach/Goriče im Gailtal, 1809 – Praga, 1892), prete sloveno e attivista politico, che esortava la propria gente a conoscere e conservare le usanze e le tradizioni del proprio popolo, il popolo sloveno. Allo stesso modo, don Gariup ha sostenuto molte attività volte a dare valore a lingua e cultura slovene.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp