Čezkonfinski elektrovod, na smiemo mierno spati_Elettrodotto transfrontaliero, vietato abbassare la guardia

Iz Tarsta je paršla dobra novica. Deželni odbor je napisu bielo na čarno jasan »ne« čezkonfinsekmu elektrovodu iz Okroglega v Vidan, ki ga italijanska in slovenska družba za prenos električne energije, se pravi Terna in Eles, četa spejati skuoze Benečijo in Posočje. Naspruotovanje projektu je Furlanija Julijska krajina pošjala v Rim ministerstvam za ekonomski arzvoj in za okolje (ambient). Odbornica Sara Vito je arzložla, de tele elektrovod nie potrieban za našo deželo in bi nucu Venetu. Veliko škodo bi nardiu Nediškim dolinam in Čedadu, ki ga varje Unesco. Trieba je pohvaliti regionalno administracijo, ki je daržala besiedo in nardila, kar je bla predsednica Debora Serracchiani obljubila na Dnevu emigranta in kar sta bla oznanila na novolietnim srečanju administratorju Benečije in Posočja v Bovcu podpredsednik Deželnega sveta (regionalnega konseja) Igor Gabrovec in načelnik skupine Pd Cristiano Shaurli. A vseglih muoremo še naprej ahtati in lepuo premisliti na vsah znak, ki parhaja iz Rima, Ljubljane in Bruslja. Saj imata zadnjo besiedo vlada Italije in Slovenije, pa tudi Evropska komisija, ki je elektrovod iz Okroglega v Vidan dala med svoje prioritetne energetske projekte. Previč krat so nas politiki in ekonomisti povliekli za nuos in prevarali, de bi lahko mernuo spali. Konac koncu smo vsi mislili, de je biu tist elektrovod za nimar zavarnjen že lieta 2006. Potle pa je novemberja 2011 Dom odkriu in objavu novico, de Terna in Eles ga imata šele v pameti. A v teli zgodbi je še nekaj, ki nam daje pomisliti in ki je dobra šuola za naprej. Tuole je tesnuo sodelovanje s sosedi v Sloveniji, brez katerega bi bli naj Benečani naj Onejci v popuni tami glede elektrovoda. V Soški dolini so se zaviedali nevarnosti, ki grozi njihovim krajam po poročanju Doma. V Nediških dolinah smo veliko »skrivnosti« o načartu odkrili, zatuo ki poznamo slovenski jezik in imamo stike z vesokimi predstavniki slovenske oblasti. Čene prave informacije ne bi bile dostopne. Pru kàr so veliki problemi, se pokaže, do katere miere je pomembna, je important vloga slovenske manjšine in njenih organizacij. V telih okoliščinah se konkretno pokaže, kaj pomeni biti muost in stičišče med dviemi deželami in kulturami – tudi za politiko in ekonomijo –, ki se kajšan krat težkuo med sabo zastopijo, zatuo ki dobesiedno niemajo skupnega jezika. Brez Benečanu, ki znajo po slovensko, ki čujejo novice na adni in drugi strani konfina, ki imajo dostop tudi do slovenskih političnih predstavniku, bi sigurno Eles in Terna v mieru pejala naprej svoje načarte in bi kmalu elektrodot šumeu nad našimi glavami, močnuo vederbu ambient in morebiti tudi škodovau zdravju. (E. G)

La Giunta regionale ha espresso con una deliberazione formale, nella riunione dello scorso 6 giugno, il no del Friuli Venezia Giulia all’elettrodotto transfrontaliero da Udine Sud a Okroglo e ha dato mandato alla direzione centrale Ambiente ed energia di comunicarla ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente, nonché alla società Terna. Si tratta di un’azione preventiva, dettata dall’opportunità, come si legge nel documento, «che già ora, in occasione della presentazione del piano di sviluppo 2014 di Terna, la Giunta regionale manifesti la propria posizione in merito all’opera in questione che, come già dichiarato lo scorso gennaio, non rappresenta sicuramente una priorità». L’assessore all’Ambiente ed energia, Sara Vito, ha evidenziato che «l’elettrodotto andrebbe ad attraversare una delle più belle e incontaminate zone del Friuli Venezia Giulia – le Valli del Natisone – e un territorio che comprende un sito protetto dall’Unesco». E si tratterebbe di un deturpamento ingiustificato, in quanto «il bilancio energetico della nostra Regione per quanto riguarda l’elettricità (come anche desumibile dagli stessi documenti forniti da Terna) è pressoché in pareggio. L’import da Slovenia, Austria e Veneto supera del 10 per cento l’export; si tratta di maggior consumo rispetto alla produzione. Il trend di produzione fotovoltaica però è incrementato dal 2011 al 2012 dell’1,5 per cento e la tendenza delle fonti rinnovabili è in crescita. Ciò significa che l’elettricità importata dalla Slovenia verrebbe sostanzialmente passata al Veneto». La decisione della Giunta regionale è molto importante, anche se non decisiva. L’elettrodotto Udine-Okroglo resta, infatti, tra i progetti energetici prioritari della Commissione europea e del Governo sloveno, il cui interlocutore, come ha evidenziato mesi fa il responsabile delle infrastrutture della società Eles, non è Trieste, ma Roma. Vietato, dunque, abbassare la guardia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp