Elektrovod je vse bližje_L’elettrodotto ora incombe

Čezmejni elektrovod iz Okroglega v Viden preko Posočja in Nediških dolin je vse bližje. V ponedeljek, 14. oktobra je na predlog Slovenije Evropska komisija ta sporen projekt Elesa in Terne uvrstila na seznam 130 prednostnih energetskih projektov, ki se bodo lahko v obdobju 2014-2020 potegovalo za delež od 5,8 milijarde evrov evropskega denarja v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Novica o sprejetju seznama bo prav gotovo razburila javnost v Benečiji in Posočju, saj bi izgradnja čezmejnega daljnovoda hudo prizadela sosednja območja in lahko pomenila usodni udarec težnjam po turističnem razvoju v Nediških dolinah. Zaskrbljujoča je vest iz Brušlja, da bodo projekti na sprejetem seznamu upravičeni do evropskih sredstev, ki jih bodo lahko na podlagi razpisov dobili v obliki subvencij, projektnih obveznic ali poroštev. Hkrati pa bodo upravičeni do prednostne obravnave. Dobili bodo namreč posebno dovoljenje, ki jim bo zagotovilo lažji, hitrejši in preglednejši postopek za odobritev evropskih sredstev.

Un altro passo, forse quello decisivo, verso la realizzazione dell’elettrodotto transfrontaliero da Okroglo a Udine attraverso il Posočje (alta valle dell’Isonzo) è stato compiuto lunedì 14 ottobre a Bruxelles. La Commissione Europea, infatti, su proposta della Slovenia, ha inserito la discussa iniziativa di Eles e Terna nell’elenco del 130 progetti energetici prioritari, che nel periodo 2014-2020 potranno accedere ai 5,8 miliardi di euro di fondi europei nell’ambito dello strumento per il collegamento dell’Europa. La notizia dell’approvazione dell’elenco non mancherà di suscitare reazioni nella Slavia come nell’alta valle dell’Isonzo, dato che la costruzione dell’elettrodotto transfrontaliero avrebbe un forte impatto ambientale su entrambi i territori e potrebbe rappresentare il colpo di grazia agli sforzi per lo sviluppo turistico delle Valli del Natisone. Preoccupa il fatto che i 130 progetti energetici avranno diritto a una corzia preferenziale nell’accesso ai fondi europei e una forte riduzione nei tempi di assegnazione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp