Električni kombi bo vozil na Mangart_ Un furgoncino elettrico per il Mangart

Pred novo turistično-planinsko sezono so se v Bovcu sestali vsi, ki so vpleteni v vzdrževanje in delovanje ceste na Mangartsko sedlo. Izpostavljeni so bili predvsem ukrepi na področju trajnostne mobilnosti in usmerjanja obiska na območju mangartske ceste in Loga pod Mangartom ter sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Za organizacijo prevozov na omenjeni cesti bo letos, kot ena od novosti, na voljo tudi nov električni kombi, ki ga bo nabavil Triglavski narodni park v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

Bovški župan, Valter Mlekuž, je sicer poudaril, da bo novo električno vozilo zgolj dopolnitev vseh dosedanjih prevozov, za katere skrbi Občina Bovec. Električni kombi bo namenjen tako za izvajanje prevozov turistov in pohodnikov na Mangartsko sedlo kot tudi za potrebe lokalne skupnosti za prevoze krajanov do zdravstvenih in drugih ustanov.

Obenem so se tudi dogovorili o izvedbi učne poti Mangartsko sedlo v poletni sezoni, ki bo zajemala predvsem sanacijo erozijskih žarišč in vzpostavitev območju primerne poti od zadnjih parkirišč do vrha Mangartskega sedla.

In vista della nuova stagione turistica estiva si è svolto un incontro tra i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nel mantenimento e funzionamento della strada che porta al Passo del Mangart (Mangartsko sedlo). Particolare rilievo è stato dato agli interventi effettuati nell’ambito della mobilità sostenibile, all’organizzazione del flusso di visite verso la strada del Mangart e Log pod Mangartom e alla collaborazione con la comunità locale.

Per organizzare i trasporti lungo la strada, da quest’anno sarà disponibile un nuovo furgoncino elettrico. Sarà acquistato dal Triglavski narodni park in collaborazione col Ministero dell’Ambiente della Repubblica di Slovenia, grazie alle risorse provenienti dal Fondo per l’atmosfera.

Il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, ha detto che le corse del nuovo mezzo elettrico andranno a completare l’offerta di trasporti pubblici già curata dal Comune di Bovec. Il nuovo mezzo sarà utilizzato sia per il trasporto di turisti e camminatori verso il Passo del Mangart sia per permettere alla comunità locale di raggiungere enti sanitari e altri punti di servizio pubblico.

È stata concordata, tra l’altro, la realizzazione di un percorso didattico del Passo del Mangart nella stagione estiva. Il nuovo itinerario sarà tracciato dagli ultimi parcheggi al culmine del Passo del Mangart.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp