Dvojezična šola še vedno brez sedeža_Scuola bilingue 4 anni senza sede

sola5De bi rešili problem sedeža dvojezične šuole je bluo v četertak, 6. marča, v Špietru srečanje z vladno komisarko (commisario di governo) za FJk, ki je Francesca Adelaide Garufi. Parsotni so bli direktorca dvojezičnega inštituta, predstavniki staršu, špietarski šindik in predstavniki slovenskih organizacij. Na mizi sta dvie rešitve. Parva je, de postojijo strari hram na ciesti, ki peje v Ažlo, za kater je na razpolago skor dva milijona evru in je projekt že parpravljen, takuo, de bi diela lahko začele hitro, kar dežela rieši tist denar od pakta stabilnosti. Druga rešiteu je namestiti celo dvojezično šuolo v dijaški dom, v “college”. Za tuole so staeši, pa je trieba napraviti novi projekt, kar bi za vič cajta zavlačilo začetak diel. Prefektinja Garufi je poviedala, de bo preverila, de bo verificirala možnost, de bi denar, ki je namenjen stari stavbi, namenili za preurediteu študentskega doma, se pravi “college”. Preverjala bo tudi, dost čajta bi bluo potriebno, de bi spejali tako rešiteu. V sriedo 5. marča, je bila manifestacjon za dvojezično šolo, saj je bila tist dan četarta oblietnica, odkar so muorli zapustit hram na ciesti, ki peje v Ažlo, zatuo ki nie biu statično na mestu, se pravi siguran pruoti potresu in drugim nasrečam. Učitelji, učenci, bivši učenci in parjatelji dvojezične šuole so se ušafali pred hramam, ki ga kličejo college, kjer bi tieli preseliti cielo dvojezično šuolo, natuo so šli do učitelišča, (scuole magistrali), kjer so odkrili dvojezično tablico špietarske šuole. Na manifestacjon, je paršlo kar 200 ljudi.

Giovedì 6 marzo, la direttrice della scuola bilingue, i rappresentanti dei genitori, il dindaco di San Pietro e i rappresentanti delle organizzazioni slovene hanno incontrato il commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia e prefetto di Trieste, Francesca Adelaide Garufo, per discutere la soluzione relativa alla sede della scuola bilingue. Il prefetto ha dichiarato che verificherà i tempi e la possibilità di trasferire i fondi destinati alla ristrutturazione dell’edificio in viale Azzida al riadattamento del college, come richiesto dai genitori. Ma questa soluzione dilaterebbe i tempi per dare all’istituto comprensivo la sede definitiva, mentre per l’edificio di viale Azzida esiste già il progetto e i lavori potrebbero partire non appena verrà meno il vincolo del patto di stabilità. Proprio il 5 marzo è ricorso il 4° anniversario da quando corpo docenti e alunni sono stati costretti ad abbandonare la sededi viale Azzida. L’evento è stato ricordato con una manifestazione a cui hanno partecipato circa 200 persone tra alunni, genitori, insegnanti e sostenitori della bilingue.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp