Dvojezična šola odpira vrata_Porte aperte alla scuola bilingue

Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič v Špietru obvešča, da bodo od 7. do 31. januarja 2019 potekali spletni vpisi za prihodnje šolsko leto 2019/2020. Vpis v vrtec ne bo potekal po spletu, ampak v papirnati obliki. Z namenom, da se bodo bolje orientirali v krajevni šolski ponudbi, dvojezična šola vabi straše v petek, 14. decembra, od 17.30 do 20. ure na “večer odprtih vrat”. Poleg tega bo mogoč obisk šolskih prostorov: vrtec (bodisi Špietar kot Sauodnja), 9.–10.–11. januarja od 10:30 do 11:45; osnovna šola 18. decembra od 10:30 do 12.; nižja srednja šola: 17.–18.–19. januarja od 11. do 12:30. Informativni sestanki za vse, ki jih morebitni vpis na dvojezično šolo zanima bodo v Špietru v petek, 14. decembra ob 19. uri za nižjo srednjo šolo in osnovno šolo, v torek 15. januarja ob 18. uri za vrtec. Dvojezična šola vabi torej starše, da izkoristijo predlagane informativne priložnosti in razmislijo o možnosti vključitve svojega otroka v dvojezično šolanje, ki je pozorno do teritorija in odprto v evropske razsežnosti.

L’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig di San Pietro al Natisone informa che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni on-line (ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo) per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Al fine di orientare meglio i genitori nell’offerta formativa locale venerdì 14 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 20 avrà luogo la “serata a porte aperte”. Inoltre sarà possibile visitare i singoli plessi: scuola dell’infanzia (di San Pietro e di Savogna): il 9, 10 e 11 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 11.45; scuola primaria il 18 dicembre dalle 10.30 alle 12; scuola media: il 17, 18 e 19 gennaio dalle 11 alle ore12. 30. Le riunioni informative per gli interessati all’iscrizione si terranno per le medie e le elementari venerdì 14 dicembre alle 19 e martedì 15 gennaio alle 18 per l’asilo nella sede in viale Azzida 9 a San Pietro al Natisone. L’Istituto comprensivo bilingue invita, pertanto, i genitori a partecipare alle iniziative informative proposte e di valutare l’opportunità di inserire il proprio figlio in un percorso educativo bilingue, attento al territorio ed aperto alle prospettive europee.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp