Dvojezična šola odperja vrata_Porte aperte alla scuola bilingue

SolawebVpisovanje v šuolsko lieto 2014-2015 bo potekalo od 2. do 28. febrarja. Na vpisovanja se parpravljajo tudi na dvojezični šuoli v Špietru. V tiednu od 20. do 24. ženarja bojo vrata šuole  odparta od 10. do 12. ure in v petak tudi od 17. do 19. ure, de bi starši zviedel’, kuo gre naprej vsakdanje dielo otruok in učitelju. Informativna srečanja za starše, ki imajo namiken vpisat svoje otroke v dvojezično šuolo, bojo ob 18. uri: za sriednjo šuolo v sriedo 29. ženarja, za vartac v četartak 30. ženarja, za primarno šuolo v četartak 6. febrarja. Nič novega nie gledè sedeža dvojezične šuole v Špietru. O telim vprašanju bi se muorali poguoriti na konferenci, ki bi jo muorla sklicat vladna komisarka za Furlanijo Julijsko krajino in taržaka prefektinja Maria Adelaide Garufi. Že 13. novemberja so na vladnim omizju za Slovence v Rimu odločili, de bi vladna komisarka zbrala okuole mize zainteresane strani, se pravi špietarski kamun, deželo, šuolski urad in druge. Špietarski šindik Tiziano Manzini nam je 14. ženarja poviedu, de konferenca »za katero sam zviedeu samuo iz časopisu« nie bla še sklicana.

Le iscrizioni all’anno scolastico 2014-2015 si svolgeranno dal 2 al 28 febbraio prossimi. All’appuntamento si stanno preparando anche all’istituto statale comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone. Dal 20 al 24 gennaio i genitori interessati a iscrivere i propri figli alla scuola bilingue potranno visitare le sedi dell’istituto tra le ore 10 e le ore 12 (venerdì 24 anche tra le ore 17 e le ore 19) per venire a contatto in prima persona con l’attività scolastica. Sono stati fissati anche tre incontri informativi: il 29 gennaio per la scuola media, il 30 gennaio per la scuola dell’infanzia e il 6 febbraio per la scuola primaria. Intanto non si registrano novità sulla sede dell’istituto bilingue. Lo scorso 13 novembre, alla riunione del Tavolo di lavoro per la minoranza slovena presso il ministero dell’Interno, il commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, il prefetto Maria Adelaide Garufi, era stato incaricato di convocare una conferenza dei servizi sulla sede dell’istituto bilingue con tutte le parti interessate dalla questione. Il sindaco di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini, il 14 genaio ci ha fatto sapere che la conferenza, «della quale sono stato informato solo dai giornali», non è stata ancora convocata.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp