Dvojezična šola kmalu spet doma_La bilingue presto di nuovo a casa

9solaPo božičnih počitnicah se bo 285 učencu dvojezične šuole varnilo na stari sedež, na ciesti iz Špietra v Ažlo. Špietarski šindik Mariano Zufferli je tuole oznanu podpredsednikoma deželne vlade Sergiu Bolzonellu in deželnega sveta Igorju Gabrovcu, ki sta bila na obisku v Špietru v sriedo, 30. novemberja. Do tele odločitve je paršluo, potlè ki je dežela izdala dekret o nakupu klopi in druge opreme za vartac in vsega potriebnega za kuhinjo.
Šindik Zufferli je s svojimi sodielavci napravu program, de bi bli do 9. ženarja avle in drugi prestori namenjeni učencam očiščeni in parmierno urejeni in de bi bla končana zadnja diela na duoru in parkirišču. Med božičnimi počitnicami bojo v postrojene prestore prenesli vso mobiljo, takuo de bo vse lepuo urejeno, kàr se bojo varnili učenci, učitelji in ostalo osebje.
Podpredsednik Bolzonello je pohvalu dielo in sposobnost špietarske administracije na šuolskem področju, ki je za nieko skupnost vitalnega pomiena. Igor Gabrovec je s svoje strani izrazu zadoščenje za končana diela in željo, de bi šuola rastla še naprej v prid kulturne rasti Slovencu na Videnskem; pohvalu je tudi šindika Zufferlija za zavzetost, ki jo je vluožu za dvojezično šuolo. Obiska Bolzonella in Grabovca so se udeležili tudi sauonski šindik Germano Cendou in srienski Luca Postregna ter špietarska odbornika Claudia Cantoni in Tiziano Manzini in svetnica Gessica Snidaro.
Postrojeni in novi prestori dvojezične šuole so zaries lepi, svietli, lepuo ofarbani, parmierni za otroke in za veselo bivanje v njih. Tisti, ki so poznali stare prestore, se bojo čudili, de kakuo so se radikalno spremenili. V velikem hramu, ki mieri vse kupe 2500 kvadratnih metru, se bo lahko učilo 300 učencu, se prave, de šuola more še nomalo zrast, natuo bo trieba dobit druge rešitve.
Devetega ženarja bo paršla h koncu duga zgodba dvojezične šuole, ki se je začela miesca marča 2010, kàr so muorli učenci zapustiti prestore zauoj nestabilnosti strukture in se razkropit na tri sedeže – študentski dom, učiteljišče in gorsko skupnost, v zadnjih lietih še v sauonski vartac. Natuo je začela duga razprava med predstavniki staršu podpartimi od ravnateljstva, učitelju in slovenskih organizacij, ki so predlagali, de bi bla dvojezična šuola premeščena v študentski dom, in špietarskim kamunam, ki je od vsega začetka zavargu predlog. De bi paršli do zaželjenega rezultata, so se starši, ki so bli že izdielali projekt in finančni plan za prestrojit študentski dom, obarnili na deželno upravo in celuo na rimsko vlado. Razprava je bla duga in včasih napeta; varstila so se srečanja z vsiemi možnimi predstavniki oblasti; organizirana je bla tudi množična demonstracija. Vse zastonj. Špietarski kamun, na čelu katerega je biu šindik Tiziano Manzini, je odloču, de se muore dvojezična šuola varnit na stare prestore, za katere sta bla dežela in vlada že namenili potriebne financiamente.
Diela so začela lieta 2014 in so trajala do konca 2016. Kot sta podpredsednika Bolzonello in Gabrovec ugotovila, je donas hram dvojezične šuole adna od narbuj liepih in modernih šuolskih struktur v naši deželi in tisti 3 milijoni euru so bli pametno ponucani. (J.B.)

Dopo le vacanze natalizie i 285 alunni della scuola bilingue potranno rientrare nella vecchia struttura lungo la strada che va da San Pietro/Špietar a Azzida/Ažla. A annunciarlo è stato lo stesso sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, durante la visita del 30 novembre del vicepresidente della giunta regionale, Sergio Bolzonello e del vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec. Per il 9 gennaio gli spazi della struttura saranno già pronti per accogliere gli alunni. Dal 2010 l’edificio di viale Azzida 9, per carenze antisismiche e strutturali, era stato oggetto di sgombero e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado erano state dislocate presso altri edifici pubblici del territorio. Il nuovo plesso scolastico si sviluppa su 2.500 metri quadrati.

All’incontro con Bolzonello e Gabrovec hanno preso parte anche la vicesindaco Claudia Cantoni, l’assessore comunale al Bilancio, Tiziano Manzini e la consigliera comunale Gessica Snidero per San Pietro al Natisone; i sindaci di Savogna/Sauodnja, Germano Cendou e Stregna/Sriednje, Luca Postregna e il presidente dell’Istituto per la Cultura Slovena Giorgio Banchig.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp