Dvojezična še naprej v “college”_La bilingue resta al college

V sredo, 19. novembra 2014, je bilo, na sedežu videmske Prefekture, srečanje o upravljanju stavbe v Špetru, kjer ima trenutno sedež Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom; sestanka so se udeležili videmski Prefekt, dr. Raimondo, predsednik Pokrajine Videm Pietro Fontanini, odbornik za šolstvo Beppino Govetto, župan Občine Špeter Mariano Zufferli ter načelnik videmskih gasilcev inž. Vincenzo Lotito. Na srečanju je bil sprejet dogovor o upravljanju stavbe, ki bo do 31.12.2015 ostala v razpoložljivosti Pokrajine Videm in bo lahko še naprej gostila dvojezično šolo, v pričakovanju na gradnjo nove šolske stavbe. V naslednjih tednih bo stekel upravno – tehnični postopek za podpis konvencije.

Mercoledì 19 novembre si è tenuta nella seda della prefettura di Udine un incontro sulla gestione dell’edificio (il “college”) di San Pietro in cui ha sede l’Istituto comprensivo bilingue. Alla riunione hanno partecipato il prefetto di Udine, Raimondo, il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, l’assessore all’Istruzione, Govetto, e il sindaco di San Pietro, Zufferli. Alla riunione è stato stabilito che il “college”, amministrato dalla provincia, continuerà a ospitare l’Istituto bilingue.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp