Dva tečaja na socjalnem podjetju Ad formandum_Due corsi di agraria all’Ad formandum

Na Ad formandumu zbirajo prijave na tečaje iz kmetijskega področja, ki bodo pričeli v mesecu februarju ob zadostnem številu prijav in se bodo izvajali v večnamenskem centru v Špetru. Tečaj iz splošnega kmetijstva je strokovna in poklicna obogatitev, ki zajema vse najvažnejše aspekte te gospodarske dejavnosti. Tečaj je namenjen polnoletnim osebam, ki se s kmetijstvom že ukvarjajo, in tistim, ki jih sektor zanima. Vsebine zadevajo splošno kmetijstvo, tehnike gojenja rastlin (vinogradništvo, oljkarstvo, sadjarstvo, zelenjadarstvo, cvetličarstvo), živinorejo, ekonomiko kmetijstva in upravljanje podjetja. Predvidene so praktične vaje na terenu in vodeni ogledi kmetij. Tečaj traja 150 ur in stane 300 eurov. Potrdilo o uspešno končanem tečaju je poleg tega nepogrešljiv dokument za vsakogar, ki želi koriščati prispevke, namenjene kmetijski dejavnosti, kot predvideno po programu za razvoj podeželja 2007/2013, ukrep 112. To velja predvsem za mlade, ki se nameravajo posvetiti kmetijski dejavnosti in lahko samo z omenjenim potrdilom dokažejo svojo poklicno usposobljenost. Tečaj Vodenje kmečkega turizma usposablja za vodenje kmečkih turizmov, hkrati pa omogoča tečajnikom, ki ga uspešno zaključijo, koriščenje subvencij, ki so predvidene po deželnem zakonu 25/1996. Tečaj je namenjen kmečkim podjetnikom in tistim, ki jih ta sektor zanima. Vsebine zadevajo ekonomiko in vodenje kmečkega in agriturističnega podjetja; HACCP v živilskem sektorju, prehrambeno tehnologijo (obdelava hrane, sira, mesa), pripravo tipičnih jedi s praktičnimi vajami v kuhinji; marketing in psihologijo prodaje. Tečaj traja 100 ur in stane 200 eurov.  Zainteresirani naj se zglasijo na tajništvu Ad formanduma v Špetru (tel. +39.333.1357222, ud@adformandum.org).

 L’Adformandum organizza nel mese di febbraio un corso di agricoltura generale e un corso di gestione di agriturismi. Info e iscrizioni tel. +39.333.1357222, ud@adformandum.org

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp