Duhovnik z vero, srcem in nameshom_Un sacerdote di fede, cuore e sorriso

Msgr. Mario Qualizza

Velika špietarska cierku je bla v saboto, 25. febrarja, puna do zadnjega piča na pogrebni maši za msgr. Maria Qualizzo, ki je po dugi boliezni umaru na Pepeunico, 22. febrarja, v domu za te stare. Imeu je 86 liet. Zbrali so se ljudje iz vsieh kraju Nediških dolin, duhovniki iz ciele videnske Nadškofije, šindiki al’ drugi predstavniki kamunu, kjer je služu. »Svoje pastoralno dielo je pre Mario opravu nimar v gorskem svietu in gore so ble njega ljubezan,« je v pridgi zmisnu videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato, ki je somaševanje vodu. Nadškof je podčartu, de je msgr. Qualizza s svojo globoko viero, velikim sarcam, s svojo človieskostjo in z nasmiehan na obrazu parbližu ljudi in jim oznanju Evangelij. »Ku kristjan in ku duhovnik je znu biti podonan Jezusu Kristusu že tle na zemlji,« je jau msgr. Mazzocato.

V imenu špietarskega kamuna in vsieh Nediških dolin je pre Maria zahvalu vičešindik Cesare Pinatto, v imenu fare pa Fabrizio Floreancig. Prebrau je tudi pismo iz Cochabambe v Boliviji, v katerim se zahvalijo msgr. Qualizzi za misijonsko dielo, za duhovni in materialno pomuoč, ki jo je namienu te potriebnim in še posebno ubuogim otrokam tistih kraju.

Msgr. Mario Qualizza se je rodiu v Kravarju 17. novemberja 1936 v veliki Tonhacovi družini. Po šuolanju v videnskim seminarju, je biu posvečen v duhovnika 29. junja 1962 v Vidnu. Parvo mašo je pieu 1. luja v domači vasi.

Parva pre Mariova pastoralna šlužba je bla na Solbici v Reziji, potlé so ga pošjali za kaplana v faro sv. Kvirina v Vidnu, kjer je ostu šest liet, natuo je dielu drugih šest liet s te mladimi Katoliške akcije videnske nadškofije in še ku vičerektor seminarja v Castelleriju.

Lieta 1974 je šu za famoštra v Naborjet, lieta 1985 pa na Tabljo in Dunjo. Lieta 1998 ga je nadškof Battisti pošju v rojstne kraje. Ratu je famoštar in dekan v Špietru ter famoštar v Arbeču, Briščah in Landarju. Imenovali so ga za častnega kaluniha čedajskega kapitla in je takuo parjeu naziu monsinjorja.

V Nediških dolinah je ku famoštar in dekan msgr. Qualizza služu 17 liet, do novemberja 2015, natuo je, dokar mu je zdravje parpustilo, pomau, kjer je bluo trieba. Zadnje lieta je biu v domu za te stare v Špietru.

Msgr. Qualizza je biu tudi varhunski alpinist. Njega ime bo ostalo v zgodovini alpinizma, saj je 4. vošta 1974 v odpravi gor na te narbuj vesake bregi sveta, v Himalaji osvoju varh, na kater človek nie biu še stopnu. Vesak je 7.200 metru in vzdieli so mu «Cima Friuli».

Teluo pre Maria so pokopali v kravaski britof. Pred odpartim grobam je po slovensko guoriu Giorgio Ruttar – Jur Zad Tih. Adna nekdanja učenka je zahvalila msgr. Qualizzo v imienu vsieh učenk, katerih je biu profesor v nadškofijsem učiteljišču (istituto magistrale). Od pre Maria se je z besiedo in pismijo posloviu tudi adan človek iz Furlanije, ki je z njim hodu in se pliezu po gorah.

dav

Contagiava «con la sua profonda fede, alla quale univa una grande carica umana, accogliente, sempre serena e positiva, sorridente e delicata». Così l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato ha ricordato mons. Mario Qualizza, morto dopo una lunga malattia il 22 febbraio. Aveva 86 anni.

Nato a Cravero di San Leonardo il 17 novembre 1936, al termine degli studi nel seminario di Udine, fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1962 e l’1 luglio successivo celebrò la prima messa nel paese natale. Quindi prestò servizio come cappellano a Stolvizza di Resia, nella parrocchia di San Quirino a Udine, come vicerettore del seminario minore a Castellerio, poi parroco a Malborghetto e quindi a Pontebba e Dogna.

Nel 1998 è stato inviato dall’arcivescovo mons. Alfredo Battisti nelle Valli del Natisone come parroco di San Pietro al Natisone, Antro, Brischis ed Erbezzo nonché vicario foraneo. Fu nominato anche canonico del Capitolo cividalese. A San Pietro restò 17 anni fino al novembre 2015. Quindi, finché la salute glielo permise, continuò a collaborare nelle parrocchie valligiane. Ha trascorso gli ultimi anni nella casa di riposo di San Pietro al Natisone.

Mons. Qualizza sarà ricordato anche come grande alpinista. Il 4 agosto 1974 raggiunse una vetta nell’Himalaya, «Cima Friuli», dove nessun uomo era prima salito.

I resti mortali di mons. Qualizza sono stati sepolti nel cimitero di Cravero. Lì da don Mario si è accomiatato con un bel ricordo in dialetto sloveno Giorgio Ruttar.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp