»Dobrodošli doma«_Oggi al via il festival

Začelo se je tretje srečanje vseh Slovencev v zamejstvu in po svetu »Dobrodošli doma«. Festival poteka pod okriljem Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri oblikovanju vsebine, organizaciji in utrjevanju prepoznavnosti med vsemi, ki jim je festival namenjen, pa sodelujejo štiri nevladne organizacije: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Svetovni slovenski kongres, Rafaelova družba in Združenje Slovenska izseljenska matica. Festival bo šel naprej danes in jutri. Najrazličnejše prireditve, delavnice in razstave bodo obiskovalcem od vsepovsod na ogled v Ljubljani, Mariboru in Mojstrani. Osrednje sporočilo letošnjega festivala je namenjeno mladim v svetu in Sloveniji, izzivom, ki jih prinašajo nova poznanstva in priložnosti, ki se lahko rodijo v mreži prijateljstva med rojaki z vseh koncev sveta. Festivala se bo tako udeležilo več kot 300 mladih iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije,Makedonije in Argentine, s slovenskimi rojaki pa bodo sodelovali na več kot 30 prireditvah. Na njih se bodo predstavili z glasbenimi nastopi, etnografskimi delavnicami, razstavami, hkrati pa se boso udeležili športnih srečanj, naravoslovnih delavnic, pohoda in filmske predstave. Osrednja prireditev letošnje izdaje »Dobrodošli doma« bo potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bodo na odru in pod njim, med 18. in 22. uro predstavili številni glasbeniki, pevci in plesalci. Med njimi bodo tudi ugledni in priljubljeni slovenski ustvarjalci, Trkaj, Janez Dovč, Vesna Zornik, Big Band Slovenske vojske in številni drugi, ki snujejo izvirno glasbeno predstavo sožitja in pripadnosti, ki ne poznata razdalj med srci v različnih državah sveta. Nastopila bo tudi skupina »Blue Fingers«, ki ga sestavlajo mladi iz Benečije. V tem okviru je 4. julja potekalo XIII. vseslovensko srečanje. V veliki dvorani Državnega zbora je spregovorila tudi Luigia Negro na temo »Slovenska manjšina v videnski pokrajini: ob 35. obletnici konference o etično-jezikovnih skupinah v Vidnu«. Celotni program na www.dobrodoslidoma.si.

 

Oggi e domani si terrà a Lubiana il festival «Dobrodošli doma» (Benvenuti a casa). Ques’anno il festival è dedicato ai giovani sloveni d’oltreconfine. È prevista la partecipazione di 300 ragazzi e ragazze da Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Italia, Macedonia e Argentina. Al festival prenderà parte anche il gruppo musicale Blue fingers composto dai giovani della Benecia. In questo contesto il 4 luglio si è svolto in parlamento a Lubiana il XIII. Incontro di tutti gli sloveni. È intervenuta anche Luigia Negro di Resia sul tema: «La minoranza slovena nella provincia di Udine: 35° anniversario della conferenza sulle minoranze etnico-linguistiche a Udine». Programma su www.dobrodoslidoma.si.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp