Denar za Slovence v Italiji_Fondi per la minoranza

Nova italijanska vlada je v svoj varčevalni odlok vključila tudi postavko v višini 2,5 milijona evrov prispevkov za slovensko narodno skupnost v Italiji. Dokument naj bi bil sprejet brez sprememb, tako da naj bi dežela FJK iz Rima sredstva tudi kmalu prejela.

Za to dejanje je poskrbela proračunska komisija italijanske poslanske zbornice, ki je sprejela dopolnili poslancev Demokratske stranke Ivana Strizzola, Ettoreja Rosata in Alessandra Marana ter parlamentarca Ljudstva svobode Manlia Contenta, ki so ju podprli tudi predstavniki Južnotirolske ljudske stranke in Severne lige. Sodeč po široki večini, ki jo ima vlada novega premiera Maria Montija tako v poslanski zbornici kot v senatu, bo varčevalni dokument odobren brez sprememb, prenos denarja iz državne blagajne v blagajno dežele Furlanije Julijske-krajine (FJK), ki bi morala potem denar nakazati slovenskim organizacijam, pa bi moral po poročanju časnika potekati zelo hitro.

Če ne bo zapletov, naj bi t.i primarne ustanove Slovencev v Italiji dobile 2,5 milijona evrov predvidoma v drugi polovici januarja, razen v primeru, da manjkajoče prispevke vnaprej ne izplača deželna vlada FJK, za kar je nedavno izkazal pripravljenost odbornik Elio De Anna, ki je pristojen za stike s slovensko narodno skupnostjo. Vsota 2,5 milijona evrov predstavlja drugi del skupne vsote 5,3 milijona evrov, ki jo je za letošnje leto italijanska država namenila Slovencem v Italiji oziroma njihovim ustanovam. 2,8 milijona so izplačali že pred meseci, zaradi tehnične napake pa se je zataknilo pri izplačilo preostalega dela vsote, tako da so se v nekaterih ustanovah že znašli pred težavami z izplačevanjem plač zaposlenim, razni predstavniki slovenske narodne skupnosti pa so od deželne vlade FJK zahtevali, naj v pričakovanju prihoda državnega denarja vnaprej izplača 2,5 milijona evrov. (https://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/158000/)

Il nuovo governo italiano con la legge di stabilità ha incluso 2,5 milioni di contributo per la minoranza slovena in Italia. Il documento dovrà essere adottato senza modifiche, in modo che la Regione Friuli-Venezia Giulia riceva al più presto i fondi da Roma.

Se non ci saranno complicazioni, presumibilmente entro la seconda metà di gennaio, le organizzazioni di rilevanza primaria degli Sloveni in Italia riceveranno 2,5 milioni.

La somma rappresenta la seconda parte del totale di 5,3 milioni, che quest’anno è stato stanziata dallo Stato italiano per la comunità slovena. 2,8 milioni di euro sono stati erogati pochi mesi fa, mentre, a causa di errori tecnici sono stati bloccati i pagamenti della rimanente somma. Alcuni istituti della comunità slovena hanno perciò dovuto affrontato seri problema ed è per questo motivo che, in attesa dei contributi statali, era stata fatta richiesta alla regione di un pagamento anticipato.

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp