Dela na cesti do prelaza Predel_Lavori verso il Passo del Predil

Udeleženci na srečanju na prelazu Predel/I partecipanti all’incontro al Passo del Predil (Fotografija/Foto: Milan Štulc)

Družba ANAS, ki upravlja državne ceste v Italiji, namerava še letos pristopiti k rekonstrukciji predora pri Rabeljskem jezeru pod prelazom Predel. O tem je tudi bovškega župana Valterja Mlekuža obvestil župan Občine Trbiž Renzo Zanette, ki je koordiniral sestanek, ki se je odvijal v sredo, 24. februarja.

Zaradi omejitve gibanja in prehajanja državne meje je sestanek potekal kar na prostem na mejnem prehodu Predel, udeležili pa so se ga župana Občin Trbiž in Bovec, Renzo Zanette in Valter Mlekuž, in direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Vilijam Kvalič ter predstavnika družbe ANAS inž. Francesco Attaguile in inž. Pierpaolo Di Marco.

ANAS je pri nedavnem statičnem pregledu predora pod Predelom ugotovil, da je že močno dotrajan in statično že nevarno popušča, zato nameravajo k rekonstrukciji predvidoma pristopiti že aprila 2021, kot so povedali 24. februarja. Ker je za izvedbo predvidena popolna zapora, investicija pa bo trajala več mesecev, kar pomeni tudi popolno zaporo ceste preko Predela, so želeli v znak dobrega čezmejnega sodelovanja zaporo uskladiti predvsem z Občino Bovec.

»Sicer sem zelo vesel in hvaležen kolegu Renzu Zanetteju, da nas je o tej nameri obvestil in je do teh usklajevanj sploh prišlo, kar je še dodaten pokazatelj odličnega sodelovanja Občin Bovec in Trbiž in ne nazadnje obeh županov, kljub zaskrbljenosti pa sem po prvih pogovorih zadovoljen tudi s pripravljenostjo ANAS-a za uskladitev načina zapor. Poudaril sem, da je popolna zapora skozi celo poletno sezono seveda za nas nesprejemljiva predvsem z vidika turistične sezone, zaradi potreb prevozov naših gospodarskih družb, pa tudi zaradi dnevne migracije na Trbižu in okolici zaposlenih delavcev z Bovškega. Zato se nam je danes uspelo dogovoriti za način, da bodo dela izvajali v nočnem času in bodo tudi popolne zapore samo v nočnem času. Kmalu nam bodo poslali tudi pisni predlog nočnih zapor, ki bodo predvidoma julija in avgusta tudi krajše od tistih izven turistične sezone,« je z optimizmom ocenil februarske pogovore župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Glede predvidene investicije na italijanski strani je Mlekuž že obvestil tudi Družbo za razvoj infrastrukture (DRI) in povezal slovenske in italijanske upravljavce državnih cest.

Quest’anno Anas ristrutturerà una galleria lungo il tratto di strada statale 54 che, superato il Lago di Raibl/Rabeljsko jezero, sale verso il Passo del Predil/Predel. Dal momento che i lavori saranno realizzati lungo l’unica strada che collega direttamente la Valcanale al Posočje, il tema è d’interesse sia per il Comune di Tarvisio/Trbiž sia per il Comune di Bovec. Dopo avere informato a riguardo l’omologo di Bovec, Valter Mlekuž, il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, ha coordinato un incontro per discutere la tematica.

Mercoledì, 24 febbraio, oltre ai due sindaci sono intervenuti al Passo del Predil anche Vilijam Kvalič, direttore dell’Ente turismo Dolina Soče, e gli ingegneri Francesco Attaguile e Pierpaolo Di Marco, in rappresentanza di Anas.

In considerazione della vetustà e del degrado statico della galleria, i lavori dovrebbero iniziare già ad aprile e protrarsi nell’estate, comportando anche chiusure totali al transito.

Valutando l’informazione tempestiva circa i lavori alla galleria come segno di buona collaborazione transfrontaliera, Mlekuž ha provveduto a informare la Dri (Družba za razvoj infrastrukture) – società pubblica slovena che si occupa anche di infrastrutture stradali – in merito agli investimenti da parte italiana sulla strada che porta al Passo del Predil. Ha messo in contatto tra loro, inoltre, i gestori delle strade statali da parte slovena e italiana.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp