Deželni odbornik srečal SSO_Torrenti in visita alla SSO

Torrenti webDeželni odbornik Furlanije Julijske krajine za kulturo Gianni Torrenti je 17. decembra obiskal Svet slovenskih organizacij, kjer se je udeležil seje izvršnega odbora SSO. Šlo je za vljudnostni obisk (med drugim je bil to prvi obisk nekega deželnega odbornika na SSO-ju), da bi se seznanil z delovanjem te krovne organizacije, predvsem pa, da bi se s člani izvršnega odbora pogovoril o aktualnih vprašanjih v zvezi s slovensko narodno skupnostjo v Italiji, ki ji želi po besedah Torrentija sedanja deželna uprava posvetiti posebno pozornost. V ospredju pogovorov so bila zlasti sredstva za delovanje slovenskih organizacij in ustanov ter njihova porazdelitev v luči napovedane preureditve oz. posodobitve financiranja. “V bistvu gre za korak naprej v primerjavi s tradicijo”, je povedal pred mikrofoni novinarjev deželni odbornik Furlanije Julijske krajine za kulturo Gianni Torrenti, “ki je sicer vedno zagotavljala zasluženo financiranje, toda je bilo verjetno tudi nekoliko okostenelo, zaradi česar je bilo težko izstopati in predstaviti nekoliko zahtevnejše projekte. Za deželo je tudi potreben bolj tekoč mehanizem, kajti ima trenutno s svojim osebjem zelo velike težave pri hkratnem projektiranju in odločanju podeljevanja resursov, saj gre za zelo majhne vsote, ki so porazdeljene na zelo veliko število prejemnikov. Vsi so verjetno zaslužni, vendar se na ta način postavlja v ospredje odločbe na račun njihove kvalitete. Hkrati je v tem trenutku možno, glede na dejstvo, da v prihodnjih letih verjetno ne bo bistvenih krčenj, razumeti in načrtovati, če bodo sredstva lahko bolje izkoriščena, z bolj ambicioznimi projekti, tudi za promoviranje slovenske narodne skupnosti v deželi in z njenim ovrednotenjem. Gre torej za korak naprej v primerjavi s konzervativnim pristopom po dosedanji tradiciji podeljevanja sredstev. Treba je soudeležiti društva, zveze kulturnih in športnih društev, zato da nastanejo pogoji, zaradi katerih del virov izkoristijo društva tudi s skupnimi projekti in sodelovanjem. Del sredstev pa naj bo namenjen tudi za izziv slovenski narodni skupnosti, da predstavi nove projekte, tudi bolj ambiciozne in tudi v večjem sodelovanju s celotno deželno strukturo ter sosednjo Slovenijo, zato da bodo usmerjeni v prihodnost in ne le v ohranjanje dosedanjih navad.” “Mislim, da je treba nov predlog preučiti in dobro analizirati” je ocenil predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka. “Gre v neko smer, ki si je mislim vsi želimo. Projekti so danes posebej glede evropske težnje realnost, ki je ne gre zanemarjati. Obenem pa moramo tukaj, in zato je tudi danes pri nas deželni odbornik Torrenti, biti pozorni, da ne zanemarimo tistega drugega dela, tistega tradicionalnega dela naše organiziranosti, ki dela že dolga leta na terenu, ki mu je vsak prispevek lahko dobrodošel. To bo treba uskladiti. Mislim, da s tem deželnim odbornikom – pred seboj imamo kar štiri leta – ne bo težko. Mislim, da se bomo zedinili v tistih točkah, ki so najbolj potrebne, o tem bo verjetno govora že 20. decembra, ko imamo sejo deželne komisije za slovensko narodno skupnost in tam bo gotovo ta tematika prišla v ospredje. To bomo nekje zacementirali in postavili temelje tudi za bodoče delovanje.” (www.slomedia.it)

“Sviluppare un meccanismo di finanziamento della comunità slovena più fluido per l’Amministrazione regionale, che dia la possibilità di utilizzare le risorse anche per ambiziosi progetti di rilancio della presenza della minoranza linguistica nel Friuli Venezia Giulia”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti il 17 dicembre all’incontro con il consiglio direttivo regionale della SSO (Svet Slovenskih Organizacij-Confederazione delle organizzazioni slovene), che rappresenta l’Organizzazione di riferimento di matrice cattolica per la minoranza linguistica. Nel corso dell’incontro, il presidente della SSO, Drago Štoka, ha illustrato l’attività dell’Organizzazione, “che è favorevole a progetti più ambiziosi, senza trascurare chi lavora volontariamente sul territorio”. Ricordando come la specialità della Regione sia dovuta alla presenza della minoranza slovena, l’assessore Torrenti ha sottolineato che la Giunta regionale “presterà attenzione non solo formale” alla comunità e ha espresso soddisfazione per l’intensificarsi, negli ultimi mesi, delle relazioni tra il Governo sloveno ed il Friuli Venezia Giulia”. La proposta riguardante il sistema dei contributi, che la Regione riceve dallo Stato per la minoranza linguistica, “non prevede rivoluzioni – ha spiegato l’assessore Torrenti – bensì la ricerca, senza imposizioni, di soluzioni e opportunità nuove di sviluppo attraverso il coinvolgimento delle associazioni”. Nello specifico, l’assessore si è quindi soffermato sull’importanza del monitoraggio dei risultati dell’attività e dell’utilizzo efficace delle risorse. (ARC/MCH)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp