Dediščina brusačev v Kranjski Gori_Gli arrotini in mostra a Kranjska Gora

11Brusaci 1Alla Liznjekova domačija di Kranjska Gora è stata inaugurata, mercoledì 12 aprile, la mostra etnografica «Dediščina potujočih brusačev iz Rezije», dedicata al mestiere resiano dell’arrotino.

L’esposizione è stata realizzata dal Gornjesavski muzej Jesenice, in particolare dalla curatrice Zdenka Torkar Tahir, in collaborazione con il Museo dell’Arrotino e il Museo della Gente della Val Resia, i due musei resiani che da più di vent’anni si occupano della raccolta del materiale etnografico, della sua inventariazione, del suo restauro e della sua valorizzazione attraverso l’allestimento di mostre anche fuori dalla Val Resia.

Per spostarsi su strade sterrate e sentieri impervi, gli arrotini utilizzavano fin dalla fine del XVIII secolo la loro caratteristica krösma: una macchina di legno, con mola abrasiva azionata da un pedale che forniva l’energia meccanica. Era provvista di due spalliere, che permettevano di portarla sulla schiena, o di due ruote per spingerla come una carriola.

Solo in seguito, e in tempi relativamente recenti (alla fine del XIX secolo), comparve la bicicletta adattata all’arrotatura, che permetteva più agevoli spostamenti. I cambiamenti tecnici effettuati sulle attrezzature sono testimoniati dagli esemplari conservati ed esposti alla mostra.

Gli arrotini resiani, specie gli stolvizzani, erano anche stagnini, vetrai e ombrellai. In passato, infatti, l’indigenza diffusa faceva sì che una famiglia potesse permettersi un solo ombrello, che i vari componenti utilizzavano a turno, con un’usura più rapida. Il messaggio di questi artigiani, ben evidenziato anche nella mostra di Kranjska Gora, era: «Tutto si ricicla, tutto è riparabile».

Alla serata di presentazione hanno partecipato Irena Lačen Benedičič, direttrice del Gornjesavski muzej Jesenice, Luigia Negro, presidente dell’Associazione culturale Museo della Gente della Val Resia, Janez Hrovat, sindaco di Kranjska Gora, Rudi Merljak, segretario di stato sloveno all’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo e Domenico Lettig, arrotino e presidente del Comitato Associativo Monumento all’Arrotino. La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio. (Sandro Quaglia)

V Liznjekovi domačiji V Kranjski Gori so v sredo, 12. aprila, otvorili etnografsko razstavo z naslovom »Dediščina potujočih brusačev iz Rezije«. Razstavo o poklicu brusača v Reziji je organiziral Gornjesavski muzej Jesenice s pomočjo kustosinje Zdenke Torkar Tahir in v sodelovanju z Muzejem brusača in Muzejem rezijanskih ljudi iz Rezije. Slednja že več kot 20 let zbirajo etnografski material, ki ga inventarizirajo, obnavljajo in vrednotijo, tudi preko organiziranja razstav izven doline Rezija.

Da bi hodili po takrat neasfaltiranih cestah in strmih stezah, so brusači vse od konca 18. stoletja uporabili značilno krösmo, lesen premičen stroj z brusom na pedal, ki ustvarja mehansko energijo. Krösmo so na hrbet pritrdili z dvema naramnima jermenoma, ali z dvemi kolesi, da bi jo rinili, kot samokolnico.

Samo kasneje, do relativno pred kratkim (proti koncu 19. stoletja) so si izmislili kolo, ki so ga prilagodili brušenju in s katero so lažje potovali. Postopne tehniške spremembe izpričujejo še ohranjene opreme, ki si jih lahko ogledate na razstavi.

Rezijanski brusarji, in še posebej solbaški, so bili tudi cinarji, steklarji in dežnikarji. V preteklosti so si družine zaradi revščine pogosto lahko privoščile le en dežnik, ki so ga uporabili vsi člani uporabili in ki se je tako hitreje izrabil. Sporočilo teh obrtnikov, na katero opozori tudi razstava v Kranjski Gori, je bilo: »Vse lahko recikliramo, vse lahko popravimo«.

Večerne predstavitve so se udeležili Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice; Luigia Negro, predsednica kulturnega društva Muzej rezijanskih ljudi; Janez Hrovat, župan Občine Kranjska Gora; Rudi Merljak, državni sekretar Republike Slovenije na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu in Domenico Lettig, sicer brusač in predsednik društva C.A.M.A. (ki združuje brusače iz Rezije v Italiji). Razstava bo odprta do 31. maja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp