De bo človieka vriedno življenje_Affinché sia una vita degna dell’uomo

leto-usmiljenja-logoMinilo je samuo 15 liet od zadnjega slovesnega svetega lieta, ob koncu an začetku drugega an trečjega tav-žintlietja. Tuole kaže, de je papež zelo zaskarbjen na današnji sviet, zatuo je pomislu ga parporočiti na posebno vižo Božjemu usmiljenju, o katerem guori že od začetka svoje rimske službe. Tuo pomeni, de je tudi priet živeu v tisti misli, zak’ tudi v Argentini rečì niso bile previč vesele.
Usmili se nas, o Gospod«, smo molili an pieli, kadar je famoštar Angel Cracina vodu križovo pot v podutanski cierkvi. An je odmevalo po cierkvi »Usmili se čez nas«.
Nimar smo pobožni kristjani uprašali Božjo usmiljenje za se an za vas sviet, zak’ smo čutili, de ga potrebujemo. Tuole pa nas je veselilo.
Nič obupnega nie bilo v naših molitvah, a samuo veliko upanje v Boga, ki se je ga videlo tudi v našim življenju, ki je bilo zadost mirno an parpravjeno za medsebojno pomuoč. Četudi smo bili v revščini, smo živeli lepuo, zak’ smo se pomagali drug drugemu. Mislim, de je bilo tajšno obnašanje Božji dar, zak’ nam je sam Buog po Kristusu dau tarkaj moči, de smo se mogli ljubiti, takuo ki Bog nas ima rad.
Zaries je Božja milost za nas prava an parva šuola, de se naučimo an navadimo živieti človieka vriedno življenje. Tuole je narbuj liepa rieč, ki nam parhaja od Boga.
Zatuo je lieto usmiljenja lieto modrosti, spoštovanja, miru. Ne samuo v željah, a predvsem v dejanju.

An današnji svet potrebuje na posebno vižo, de najde v vieri tolažbo za bolečine, upanje za iti naprej an pogum, kuražo v težavah, ki na manjkajo.
Kàr pa videmo, de se nasilje, umori, terorizem … šierijo vsaki dan vič, nam Božje usmiljenje, seviede če ga sprimemo, dà tisto pomuoč an tisto rešitev, ki jo zaries potrebujemo.
Zaries bo lepuo, če se iz naših cierkvi razglasi glas usmiljenja, sočutja, parjateljstva s cielim svietam, zak’ je cieu sviet tudi v naših vaseh, družinah, skupinah. Sprimimo ga z odpartimi rokmi, takuo ki smo se naučili od Boga, našega očeta v Kristusu.
Marino Qualizza

Nell’editoriale del Dom del 30 novembre, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza spiega il senso dell’Anno santo della misericordia proclamato da papa Francesco. «Davvero la misericordia di Dio è per noi la prima e autentica scuola, affinché impariamo a vivere una vita degna dell’uomo. Perciò il giubileo è un anno di saggezza, di rispetto e di pace. E questo non solo in senso astratto, ma nei fatti concreti», sottolinea mons. Qualizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp