De bi Slovenci preživieli_Perché gli sloveni vivano

Dan emigrantaAršeriti šuolanje po slovensko na Terske doline, Rezijo in Kanalsko dolino. Dati kupe v unijo kamune, v katerih živé Slovenci. Ušafati prave poti za ekonomski arzvoj teritorija, de bi pardaržali doma te mlade, ki so te narguorš bogatija. Tele so tri glavne reči, ki jih je v imenu Slovencu videnske province vprašala predsednica Inštituta za slovensko kulturo, Bruna Dorbolò, na Dnevu emigranta, ki je biu na guod Svetih Treh Kralju, 6. ženarja, v čedajskem teatru „Ristori“. Naj vsi tisti, ki imajo besiedo in muoč v političnim, ekonomskim in socialnim življenju, že donas zavihnejo rokave. Čene bo jutre za našo skupnost že prepozno,“ je med ploskanjem ljudi jala Dorbolò. Poslušali so jo parlamentarka Serena Pellegrino, predsednik deželnega sveta Franco Iacop, načelnik skupine Pd Cristiano Shaurli, provincialni svetnik Fabrizio Dorbolò, šindiki Stefano Balloch – ki je tudi pozdravu v imenu čedajskega kamuna – Mariano Zufferli, Antonio Comugnaro, Luca Postregna, Germano Cendou in Eliana Fabello, predsednik SSO Drago Štoka in podpredsednik paritetnega odbora Giuseppe Firmino Marinig. S slovenske strani so bli poslanec Danijel Krivec, načelnik upravne enote Tolmin Zdravko Likar, kobariški župan Robert Kavčič in drugi. Predsednik paritetne komisije med daržavo in deželo Ivano Strizzolo, je poudaru, de je slovenska manjšina med fondami posebne avtonomije, ki jo uživa Furlanija Julijska krajina. Slovenci v videnski provinci so pa v demografskih in socialnih težavah, zatuo potrebujejo posebno ekonomsko pomuoč, de bi se postavili na noge. „Zakon 38/2001, ki varje slovenski jezik in kulturo, predvideva tudi fond za arzvoj teritorija videnske province, kjer žive Slovenci. Potriebno je močnuo vzdigniti tiste pomoči,“ je jau Strizzolo. V kulturnem programu sta nastopili glasbene skupine Blue fingers in BK. Glavna točka je bla glasbeno-gledališka igra Krajica Vida. Tekst je na podlagi poznane pravce parpravu Aldo Clodig. Za glasbo in orkestracijo pa je poskarbeu Davide Clodig. Pod režijo Elisabette Gustini so nastopili sopran Elisa Iovele, bas Goran Ruzzier, otroški zbor Mali lujerji, mladinski zbor, mali orkester in solopevci GM Špietar, gledališka skupina dvojezične šole.

Estendere l’insegnamento in sloveno alle Valli del Torre, a Resia e alla Valcanale. Mettere in un’unione i comuni della provincia di Udine nei quali è riconosciuta la minoranza slovena. Individuare e mettere in atto strategie di sviluppo in grado di tenere sul territorio i giovani, che sono la prima ricchezza della comunità. Si possono sintetizzare in questi tre punti le richieste presentate da Bruna Dorbolò, presidente dell’Istituto per la cultura slovena, a nome degli sloveni della provincia di Udine al “Dan emigranta”, tenutosi il 6 gennaio a Cividale, in un teatro Ristori gremito in ogni ordine di posti. Coloro che hanno voce in capitolo si rimbocchino le maniche già oggi. Domani per la nostra comunità potrebbe essere già troppo tardi”, ha affermato Dorbolò. Ad ascoltare il suo appello c’erano, tra gli altri, la deputata Serena Pellegrino, il presidente del Consiglioregionale, Franco Iacop, il capogruppo del Pd, Cristiano Shaurli, il consigliere provinciale Fabrizio Dorbolò, i sindaci Stefano Balloch – che ha portato il saluto del comune di Cividale – Mariano Zufferli, Antonio Comugnaro, Luca Postregna, Germano Cendou ed Eliana Fabello, il presidente dello SSO Drago Štoka e il vicepresidente del Comitato paritetico, Giuseppe Firmino Marinig. Dalla Slovenia erano presenti il parlamentare Danijel Krivec, il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, il sindaco di Kobarid, Robert Kavčič, e altri. Il presidente della Commissione paritetica Stato-Regione FVG, Ivano Strizzolo, ha evidenziato come la minoranza slovena sia il principale elemento per la specialità regionale e come essa rappresenti una ricchezza per l’Italia e per l’Europa. Per questo “è necessario incoraggiare il territorio di suo insediamento in provincia di Udine”, dove la comunità è più debole. Strizzolo, a tal proposito, ha suggerito di “rinvigorire a rafforzare l’articolo 21 della legge statale di tutela”, quello che prevede particolare sostegno economico ai comuni della provincia di Udine nei quali è presente la minoranza slovena. Nel programma culturale del Dan emigranta si sono esibiti i gruppi musicali Blue fingers e Bk, infine è stato portato in scena il musical “Krajica Vida” su testi di Aldo Clodig e musiche di Davide Clodig.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp