Dan emigranta 2017_Il Dan emigranta 2017

dan-emigrantaVsak Dan emigranta je velik praznik za Slovence v videnski provinci, saj je praznik našega jezika in naše kulture, praznik kuraže naših ljudi, praznik upanja v buojši jutri. Ku po navadi bo tela narguorš kulturna in politična prireditev Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini na guod Svetih Treh kralju, v petak, 6. ženarja 2017, ob 15. uri v teatru Ristori v Čedadu. V imenu slovenskih organizacij bo guorila Luisa Cher, kulturna dieluka iz Barda v Terski dolini. Ku govornik za predstavnike oblasti je biu povabljen deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Ku po navadi bo pozdravu tudi čedajski šindik Stefano Balloch. SSO in SKGZ bota dala posebno priznanje nekdanjemu tominskemu prefektu Zdravku Likarju. V kulturnim programu bojo piesmi iz zadnjega lieškega festivala. Zapiela bo skupina Zmotjens, ki je udobila s piesmijo Okus po maku. Nastopila bo tudi skupina Rezija s piesmijo Ba teu a bet, Silvana Chiabai s piesmijo Prijatelj in Fabio Feruglio s piesmijo Ueku devete. Beneško gledališče bo pod rezijo pokazalo komedijo “Kjuč, kjuč”. Dan emigranta se je rodiu lieta 1963. Parva lieta je bluo majhano, skromno srečanje emigrantu, ki so se po božičnih in novolietnih praznikah vračali v sviet s trebuham za kruham. Slovenske organizacije so jim na tolo vižo kazale hvaležnost, saj so s svojim puotam deleč od duoma daržali po koncu domače kraje in v nje parnašali tudi nove ideje in parpravljenost se boriti za svoje pravice.

Il Dan emigranta è la festa più grande e più importante per gli sloveni della provincia di Udine. Anche quest’anno l’appuntamento è il 6 gennaio alle ore 15 al Teatro Ristori di Cividale. A nome degli sloveni della provincia di Udine parlerà Luisa Cher, del Centro per le ricerche culturali di Lusevera, mentre il saluto della città sarà portato dal sindaco di Cividale, Stefano Balloch. A intervenire a nome delle autorità politiche è stato invitato l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti. Le organizzazioni di raccolta della minoranza slovena, SSO e SKGZ, consegneranno un riconoscimento a Zdravko Likar, che lo scorso dicembre ha lasciato l’incarico di prefetto di Tolmin. Nel programma culturale  le canzoni del recente festival Senjan beneške piesmi e la commedia Kjuč, kjuč” della filodrammatica “Beneško gledališče”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp