Človek človeku volk?_Homo homini lupus

4belgijska zastavaBelgijska poslanska zbornica je 13. februarja glasovala o zakonu, ki dopušča evtanazijo mladoletnim osebam. 86 poslancev je glasovalo za, 44 proti predlogu, 12 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Senat je predlog potrdil že konec lanskega leta, prav tako tudi pravosodni odbor zbornice. Belgija je s tem postala prva država na svetu, ki nima starostne meje za opravljanje evtanazije. Na Nizozemskem je doslej dovoljena usmrtitev starejših od 12 let, pa tudi neozdravljivo bolnih novorojenčkov, kar imenujejo porojstni splav. Belgijski škofje so pred glasovanjem znova opozorili pred banalizacijo smrti. Primer mladoletnika, ki si želi smrti, bi lahko postal »nekaj običajnega«, takoj ko bi zdravniki določeno bolezen ali invalidnost v splošnem označili kot »neozdravljivo« in »neznosno«. Tudi Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v deklaraciji 30. januarja obsodila namen belgijske vlade, da uzakoni evtanazijo bolnih dojenčkov. Sporni zakon po mnenju skupščine pomeni izdajo nekaterih najbolj ranljivih otrok, saj njihova življenja tako nimajo vrednosti. Obenem zakon napačno predpostavlja, da lahko otroci dajo soglasje za evtanazijo s popolnim razumevanjem posledic take odločitve. Hkrati pa spodbuja nesprejemljivo mnenje, da je lahko življenje nevredno življenja, kar spodkopava same temelje civilizirane družbe, so prepričani člani parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Škofovske konference številnih držav članic Evropske unije so v preteklih mesecih večkrat opozarjale pred vsemi oblikami dejavne evtanazije. Spomnimo na besede kardinala Königa: »Človek, sploh otrok, lahko umre v rokah drugega človeka, nikoli pa te roke ne smejo smrti povzročiti.« Belgijski škofje so po prižigu zelene luči za evtanazijo otrok izrazili bojazen, da bo novi zakon odprl možnosti za sprejem dodatnih predpisov, ki bi evtanazijo omogočali tudi za invalide, bolnike z demenco in duševne bolnike. Izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg je poudaril, da gre pri evtanaziji za obliko zavračanja ljudi. »Belgija je že pred leti zavrgla starejše in bolnike, sedaj pa se je odločila, da bo zavrgla tudi otroke – še zlasti hudo bolne«, je dejal. V Belgiji so medtem začeli z zbiranjem podpisov za vseevropsko resolucijo, naslovljeno na belgijskega kralja Filipa. V njej monarha prosijo, naj ne odobri sprejema novega zakona. Poglejmo nekaj statističnih podatkov. Leta 2012 se je dalo z evtanazijo usmrtiti 1.432 Belgijcev, četrtina več kakor leto prej. Približno 50 od teh se jih je sklicevalo na psihično trpljenje. Grozljiv pa je podatek, da že sedaj 32 odstotkov evtanazij opravijo brez privolitve bolnikov (se pravi na željo svojcev oz. zdravnikov). Znano je, da se ostareli zaradi strahu pred usmrtitvijo izseljujejo iz dežele. Zdaj pa k otrokom. Lahko se vprašamo: ali je na primer otrok pri osmih letih sposoben jasno razumeti, da želi umreti? Namesto, da bi imel ob sebi starše in prijatelje, ki ga podpirajo in mu vlivajo voljo do življenja, ter zdravstveno osebje, ki je danes sposobno močno omiliti bolečino, se bo takšen otrok znašel tudi pred psihologom, ki bo po zakonu potrdil njegovo morebitno željo po smrti. Gre za parodijo osebne svobode, ki je pripeljala vse do skrajnih meja; za zmago miselnosti, ki smatra posameznika izoliranega od ostalega sveta, ki ceni le kvaliteto življenja in ne življenja samega. Povsem pa se izgublja pojem osebe kot odnosnega bitja, ki živi zato, ker je ljubljen in sprejet. Pa se vrnimo v čas naših daljnih prednikov, ko je vladal zakon džungle. Da bi zajezili nasilje med ljudmi, kar danes poimenujemo človek človeku volk, so si izmislili družbeno pogodbo – državo, ki naj bi zagotovila življenje državljanov. Danes pa ta država postaja zagotovilo človekove smrti: če si zarodek, si samo skupek celic; če si bolan in preveč trpiš, nisi vreden življenja… in jutri? Pobudniki lahke smrti imajo pripravljen že naslednji cilj, ki ga nameravajo doseči: če je nek ostareli zelo oslabel in preveč stane državo, ga je treba postaviti v takšen položaj, da ne bo škodil. Za to pa sta dve možnosti: prva je evtanazija, če ga uspejo prepričati, da njegovo življenje ni več vredno življenje; ali pa da ga pustijo umreti brez zdravstvene pomoči. Si res želimo živeti v državi, kjer bo človek človeku volk? Pred nekaj desetletji so se vsi bali jedrske vojne, ki bi lahko izbrisala človeški rod. Danes pa so le redki ogorčeni nad tem »blagim« samouničenjem človeštva, ki ne najde več smisla življenja. Vse bolj postaja jasno, da kulturo smrti, ki želi prevladati v naši družbi, vodi Zlo z veliko začetnico. Upremo se mu lahko samo z velikim spoštovanjem življenja, ki je Božji dar.

Non riesco a rimanere indifferente alla notizia dal Belgio che parlava di eutanasia. La parola già di per se stessa, comunque, mette inquietudine; se poi vi si aggiunge «per i bambini», per me si traduce in sconcerto. Qualcuno potrebbe obiettare: «Per forza, dato che sei ancorato ai valori cattolici». Non è da meravigliarsi; so che oggi i modelli sociali legati ai valori cosiddetti «tradizionali», sono messi in discussione non solo dall’uomo della strada, ma dagli organismi che sono di per sé preposti a guidare i destini delle comunità sociali. Oggi i princìpi di quella che una volta veniva definita come «legge morale naturale» sono sottoposti alle pseudoverifiche delle scienze moderne. Ma «non uccidere» non è stato inventato da Mosè sul monte Sinai, e così neppure gli altri nove comandamenti. «Tanto viene fatto lo stesso», è una delle numerose scuse. Era la stessa per l’aborto, per il divorzio, per l’eutanasia. Potrebbe essere la stessa per l’uso di sostanze stupefacenti, per il furto, per la falsa testimonianza, e così degenerando. Un’ipocrisia moderna che vorrebbe falsificare ogni valore sottoponendolo ad una specie di valutazione statistica. Tutti rubano, quindi legalizziamo il furto… Che l’uomo sia la bestia più bestia del creato lo vediamo e sentiamo in ogni momento del giorno e della notte, basta sintonizzarsi con un qualsiasi mezzo di comunicazione. Cristianamente di direbbe che l’uomo è peccatore. Appunto. Essere peccatore, e riconoscerlo, è il primo passo verso una vera civiltà; e perché è tale, portato anche al male, che sono sorte le norme per difendere la civiltà stessa. Oggi non è più così. Le tavole delle leggi di Mosè si sono spezzate e sempre più crescono i «fedeli» del biblico «vitello d’oro». Il parametro delle nuove civiltà sta sempre più in quel luccichio dell’oro, del denaro, del benessere, dell’egoismo, dell’equivoco della libertà intesa come anomia, come svuotamento, stravolgimento delle norme. Cosa dire, quindi quando uno Stato si dà norme come l’eutanasia infantile? E la spudoratezza dei sostenitori delle stesse, quando permettono la soppressione, l’infanticidio di un bambino malato, addirittura presupponendo la sua consapevole approvazione! Una persona umana è considerata – dallo stesso legislatore – non in grado, ancora immatura per decidere quale candidato votare alle elezioni prima del diciottesimo anno d’età… ma lo sarebbe un povero martire di due, cinque, sette anni d’età che consapevolmente chieda di farsi uccidere. Ma di che cosa ha bisogno un bambino che soffre? Di essere compatito e condotto ad un suicidio cosciente – perché sarebbero gli adulti, coloro che l’hanno messo al mondo a farlo! –, oppure di essere curato, accudito con amore, con dedizione, con quell’affetto cui ha diritto come creatura capace di sentimento? Ma non è l’abbandono a se stessi che conduce al suicidio? La società di oggi ha iniziato col distruggere il legame famigliare, ha poi approvato l’aborto, tollera l’eutanasia ed il suicidio, ed ora addirittura apre alla possibilità di disfarsi di un bambino sofferente. Ma dove stiamo andando? Che l’uomo sia capace di ogni male è umano; disumano è cercare di far apparire il male come bene. Ma bene di chi? Del bambino? Se esistono medicine per alleviare il dolore, occorre uccidere? Per rispamiare dolore al bambino? O per risparmiare e basta?

(Riccardo Ruttar)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp