Čezmejno zanimanje za toponime_Interesse per i toponimi senza confini

11Mlekuz OmanPred velikonočnimi prazniki je, na povabilo župana Valterja Mlekuža, bovško občino obiskal Alessandro Oman, ki je ljubitelj slovenske kulture, zlasti njen raziskovalec na lokalni ravni Kanalske doline. Županu je podaril nekaj svojih knjig, v katerih so zajete njegove raziskave.

Alessandro Oman je priljubljen med vsemi narodnostmi v Občini Naborjet-Ovčja vas, zato ni čudno, da je bil na mestu župana kar 15 let. Prav zaradi svojih raziskav narečij v Kanalski dolini, je pritegnila njegovo pozornost v javnosti objavljena vest o podelitvi Prešernove nagrade Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani domačinki iz Bovca Miji Bon, za njeno diplomsko delo »Tipologija ledinskih imen v Bovcu«. Zasluga mlade Bovčanke je, da je zbrala in tako pred pozabo rešila številna ledinska in hišna imena na Bovškem, ki jih dosedanji raziskovalci strokovno še niso zabeležili in obrazložili.

Glede na to, da je tudi sam Alessandro Oman navdušen zbiralec tega gradiva, ki ga je tudi objavil v nekaj knjižnih delih o tipologiji območja Kanalske in Železne doline, in da je eno knjigo posvetil prav narečjem tega območja, ki jih skupaj imenujemo ziljska narečja, si je želel prebrati omenjeno diplomsko delo diplomantke Mije Bon. Pozornost med domačini in stroko sta vzbudila zlasti njegovi narečni slovar z naslovom »Naša špraha« in slikanica »Pa nàšəm«. Zanimivo je namreč primerjati značilnosti in razvojna prepletanja slovenskih ziljskih narečji s sosednjimi v Zgornjesavski dolini (zlasti rateškim) in na Bovškem.

S posredovanjem Občine Bovec je Oman diplomsko delo Mije Bon takoj prejel po elektronski in zatem pa še po klasični pošti. Iz hvaležnosti je na dan obiska na Občini Bovec občini in Miji Bon podaril svoja dela.

Alessandro Oman je odličen poznavalec svojega govora iz Ukev, ampak obvlada tudi slovenski knjižni jezik in samo po sebi se razume, da prijateljska komunikacija v tujem jeziku ni bila potrebna. (Miran Mihelič)

Invitato dal sindaco, Valter Mlekuž, prima di Pasqua si è recato in visita al Comune di Bovec Alessandro Oman, amante della cultura slovena e suo ricercatore a livello locale in Valcanale. Oman ha donato al sindaco alcune sue pubblicazioni, inerenti le proprie ricerche.

Nel comune multietnico di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, dove è stato sindaco per 15 anni, Alessandro Oman è una personalità. Proprio a partire dalle sue ricerche sui dialetti della Valcanale, ha attirato la sua attenzione la notizia del conferimento a Mija Bon, di Bovec, del prestigioso premio Prešernova nagrada della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Ljubljana, da lei ricevuto per la tesi di laurea dal titolo «Tipologija ledinskih imen v Bovcu» («Tipologia dei nomi del territorio di Bovec»). La giovane di Bovec ha il merito di avere raccolto e, così, salvato dall’oblio molti nomi del territorio e di casa propri della zona di Bovec, che non sono ancora stati scientificamente registrati e spiegati dai ricercatori.

Alessandro Oman, che ha anche dedicato un libro ai dialetti sloveni della Valcanale, raccoglie con entusiasmo materiale relativo alla toponomastica, su cui ha anche pubblicato alcune opere con riguardo alle zone della Valcanale e del Canal del Ferro.  Proprio per questi motivi era particolarmente desideroso di leggere la tesi di laurea di Mija Bon. Tra le pubblicayioni di Oman, a catturare l’attenzione degli abitanti della zona di Bovec e degli esperti sono stati soprattutto il suo dizionario di dialetto sloveno zegliano «Naša špraha» e il libro illustrato «Pa nàšəm». Risulta interessante, infatti, confrontare le caratteristiche e gli intrecci nello sviluppo dei dialetti sloveni zegliani rispetto ai vicini dialetti dell’alta valle della Sava (soprattutto di Rateče) e della zona di Bovec.

Con l’intermediazione del Comune di Bovec Oman ha, così, potuto ricevere la tesi di laurea di Mija Bon prima per posta elettronica e poi per posta cartacea. Per riconoscenza, nel giorno della propria visita a Bovec ha donato le proprie opere al Comune di Bovec e a Mija Bon.

Alessandro Oman conosce molto bene la propria parlata slovena di Ugovizza/Ukve, ma padroneggia anche lo sloveno standard e va da sé che non è stato necessario intrattenere una conversione amichevole tramite una qualche lingua straniera.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp