Čezmejni koledar 2015_Calendario transfrontaliero

koledarTudi za novo lieto 2015 so v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini parparvli puno kolendarju. Tipajski in kobariški kamun ter zadruga Most so izdali čezkonfinski kolendar z liepimi fotografijami, ki ga ljudje v Benečiji in Posočju imajo zelo radi. Z veseljam ga obiesijo na zid ne samuo v svojih hišah pa tudi v pisarnah in drugih mestak, kjer dielajo. Koledar je dvojezičen, se pravi po italijansko in po slovensko. Označeni so prazniki in diela prosti dnevi naj v Italiji, naj v Sloveniji. Vsak miesac je liepa fotografija o teritoriju tipajskega kamuna al’ Posočja. Za nje do poskarbieli Maurizio Buttazzoni, Igor Baloh Parin in Jernej Bric. »Želim, da bo leto 2015 za naše ljudi skupno onbzorje univerzalne solidarnosti,« se glasi voščilo tipajskega župana Cladudia Grassata. »Prihajajoče leto naj bo prepleteno s pogumom, srečo in zadovoljstvom. Želim vam mirne božične praznike in srečno, zdravo ter veselja polno Novo leto 2015!« vošči kobariški župan Robert Kavčič.

Come ormai consolidata tradizione, la cooperativa Most in collaborazione con i comuni di Taipana e Kobarid ha edito l’unico calendario transfrontaliero. Si tratta di un calendario murale che ha il suo punto di forza nelle splendide fotografie di Maurizio Butazzoni, Igor Baloh Parin e Jernej Bric, che ritraggono scorci della valle del Cornappo e dell’alta valle dell’Isonzo. «L’augurio è che il 2015 sia per le nostre genti l’orizzonte comune di solidarietà universale», scrive il sindaco di Tapina, Elio Berra. «L’anno nuovo sia un intreccio di coraggio, felicità e soddisfazioni. Vi auguro serene festività natalizie e un felice, salutare e ricco di soddisfazioni anno nuovo 2015!», gli fa eco il collega di Kobarid, Robert Kavčič.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp