Bukva o zgodovini v Gorenji Miersi_A Merso la storia della Slavia

V petak 5. dičemberja so v dvorani društva “Valli San Leonardo” v Gorenji Miersi predstavli bukva o zgodovini Benečije, ki jih je napisu Giorgio Banchig in ilustriru Moreno Tomasetig. Blizu avtorja in ilustratorja so spreguorili Silvester Gaberšček s slovenskega Ministerstva za kulturo, profesor Roberto Dapit z videnske univerze, teolog in odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza in msgr. Sandro Piussi, ki je docent zgodovine cierkve. »Troštam se, de tele bukva – je napisu Giorgio Banchig v uvodu – bojo zbudile v mladih ljudeh vojo, de bi še naprej pregledovali zgodovino, dalo nam Benečanom parložnost, de na novo odkrijemo, kako je bogata naša skupnost, našim sosedan pa dala možnost, de spoznajo nieko posebno stvarnost, ki je objeta v zgodovini dežel med Alpami in Jadranskim muorjam.” Bukva o zgodovini in Cuffolov dnevnik so predstavli tudi v Vidnu, v knjigarni Odos v četertak 20. novemberja in v Ljubljani v sredo, 26. novemberja v okviru knjižnega sejma.

(Foto: Oddo Lesizza)

Nella sede del circolo culturale ed assistenziale “Valli San Leonardo” venerdì 5 dicembre si è svolta la presentazione del volume: “Slavia-Benečija. Una storia nella storia” scritto da Giorgio Banchig e illustrato da Moreno Tomasetig. Oltre all’autore e all’illustratore sono intervenuti il teologo e direttore responsabile del Dom mons. Marino Qualizza, mons. Sandro Piussi, docente di storia della chiesa, Silvester Gaberšček del Ministero della cultura sloveno e Roberto Dapit, docente di sloveno all’Università degli studi di Udine. Il volume è stato già presentato alla libreria Odos di Udine giovedì 20 novembre e a Lubiana nell’ambito della fiera del libro mercoledì 26 novembre.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp