Brez sredstev za slovenščino_Senza fondi per lo sloveno

Ravnatelj trbiškega večstopenjskega zavoda »Ingeborg Bachmann« Antonio Pasquariello je o težavah pri poučevanju slovenščine v Kanalski dolini opozoril ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ljudmilo Novak. Ob njenem prvem uradnem obisku v dolini (22. februarja) jo je ravnatelj z ene strani opozoril na prisotnost jezika v krajevnih otroških vrtcih in osnovnih oeolah – ki je vsekakor odvisna od nestalnega financiranja italijanske države – z druge na odsotnost slovenščine v višjih šolskih stopnjah. Pasquariello je sicer obžaloval, da slovenska vlada zaradi varčevalnih ukrepov proti finančni krizi ni zagotovila sredstev, s katerimi bi lahko trbiški večstopenjski zavod nadaljeval eksperimentiranje poučevanja jezika tudi v srednjih šolah. Ta projekt so prvič uvedli lani in sicer v srednji šoli prve stopnje in v prvih razredih srednjih šol druge stopnje. Projekt, pri uresničevanju katerega je sodelovalo tudi Slovensko kulturno središče »Planika«, so izvedli z izkušeno učiteljico iz Slovenije. Zato je Pasquariello pozval slovensko vlado, naj spremeni svojo usmeritev o zadevi in naj najde kakšen način za ponovno uvedbo slovenščine v srednjih šolah, kar je s trenutno razpoložljivimi sredstvi nemogoče. Pri poučevanju v ni¡jih šolskih stopnjah skoči na pomoč trbiškemu zavodu Gorska skupnost za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino in sicer s sredstvi, ki so namenjeni poučevanju krajevne različice. Vendar tudi v tem primeru so iz samih uradov Gorske skupnosti opozorili na nestalnost prispevkov: »Ko gorska skupnost ima na razpolago sredstva, jih lahko dodeli; če jih nima, se ne da«. Minilo je samo par tednov in v Sloveniji oblikujejo novo koalicijo. Samo vprašanje časa je, ali bo nova vlada vse to videla kot strateško vprašanje v okviru meddržavnega (in tudi gospodarskega) razvoja ali ne.

 

Per portare a compimento qualunque iniziativa ci vogliono fondi, anche per l’insegnamento delle lingue. Ed Antonio Pasquariello, dirigente scolastico dell’istituto omnicomprensivo «Ingeborg Bachmann» di Tarvisio, riassume così la situazione circa le disponibilità provenienti dallo Stato per le scuole della zona: «Dato per scontato l’insegnamento dell’inglese (stabilizzato dalla normativa statale, ndr.), quest’anno non è nemmeno uscita la circolare che assegna i fondi alla legge di tutela delle minoranze linguistiche, la 482/99; su questi non si può, quindi, contare. In generale le risorse per l’insegnamento delle lingue arrivano dai fondi regionali, assegnati su progettazione e, per quanto riguarda la variante slovena del posto, da parte della locale Comunità montana». La situazione rispetto all’insegnamento delle diverse lingue nei diversi plessi e nei diversi gradi di scuola si caratterizza, di conseguenza, come molto varia.

LO SLOVENO. Al momento, lo sloveno viene insegnato nelle scuole dell’infanzia e primaria di Ugovizza, Tarvisio città, Tarvisio centrale e nella scuola dell’infanzia di Camporosso. Grazie a fondi del governo sloveno, durante lo scorso

anno scolastico era stata avviata la sperimentazione della lingua anche nelle classi della secondaria di primo grado e nelle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado a Tarvisio. Ma la continuità del progetto non è stata garantita.

IL TEDESCO. Nelle scuole secondarie di secondo grado si avverte un po’ di fatica anche per il tedesco. Pasquariello distingue fra le situazioni dell’Istituto tecnico per il turismo e del Liceo scientifico. «Mentre per il primo il tedesco viene garantito dagli ordinamenti – spiega il dirigente – per il secondo viene deliberata ogni anno in sede di collegio docenti una sorta di flessibilità oraria, che permette di mutuare tempo da altre materie e chiedere poi alla direzione scolastica regionale l’affido di quel monte ore di organico. Questa garanzia va deliberata di anno in anno. In ogni caso, disponendo al momento di risorse, l’insegnamento del tedesco in Valcanale viene garantito dalle scuole dell’infanzia alla maturità».

IL FRIULANO. Paradossale la situazione della lingua friulana. «Le risorse per l’insegnamento del friulano – spiega Pasquariello – ci sono; i fondi erogati sono più che sufficienti ed infatti sono anche stati fatti i bandi per gli insegnanti. Ma gli iscritti all’apposito albo previsto dalla Regione sono pochi». Al momento il friulano viene insegnato nelle scuole dell’infanzia e primaria di Tarvisio città e di Tarvisio centrale. L’insegnamento risulta, invece, scoperto altrove, paradossalmente persino a Chiusaforte, una località al di fuori della Valcanale, dove la marilenghe costituisce un tratto distintivo molto forte per la comunità.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp