Božično darilo za dušo skupnosti_Un dono per l’anima della comunità

Gospod/Don Gabriel Cimpoesu

V okviru novega pastoralnega sodelovanja Trbiž je nedavno prišlo do novosti. Trbiškemu župniku Claudiju Bevilacqui, ki je kljub poletni napovedi odstopa iz funkcije ostal na svojem mestu, je videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato poveril odgovornost za celotno pastoralno sodelovanje Trbiž. 73-letni g. Bevilacqua naj bi bil navdušen nad novo nalogo.

Nadaljnja spodbudna novost zanj in za vernike predstavlja dejstvo, da so se mu pri izvajanju nalog v župnijah Kanalske doline pridružile mlajše moči. V prejšnjih mesecih je skupnostim od Kokove in Rablja preko Trbiža in vse do Lužnic priskočil na pomoč g. Gabriel Cimpoesu. 42-letni duhovnik, ki je po rodu Romun, je bil 14 let misijonar v Slonokoščeni obali. Po novem je v okviru pastoralnega sodelovanja župnijski vikar (kaplan).

Pater/Padre Jan Cvetek

V krajih, kjer je do pred nekaterimi meseci maševal g. Mario Gariup, je nedavno priskočil na pomoč mladi duhovnik iz bližnje Slovenije. Frančiškan Jan Cvetek, ki prihaja iz Bohinja, je star 37 let. Posvečen je bil v duhovnika leta 2012 v ljubljanski stolnici. V soglasju z nadrejenimi v Ljubljani in videnskim nadškofom bo pomagal g. Claudiju. Pozna tudi italijanščino. Trenutno spoznava domačo skupnost; njegova prisotnost je pa domačine že razveselila.

78-letni g. Mario Gariup ostaja pa kljub zdravstvenim težavam še naprej formalno odgovoren za župniji v Naborjetu in Ukvah in za podružnične cerkve v Lužnicah, Šenkatriji in Ovčji vasi. Do pred kratkim so ga pri obredih nadomeščali duhovniki iz ostalih predelov nadškofije.

Z novim duhovnikom bodo lahko v Ukvah še naprej ohranili slovensko-italijansko bogoslužje, kakor že ohranjajo italijansko-slovensko-nemško bogoslužje na Višarjah, kjer je za pastoralne dejavnosti odgovoren 52-letni jezuit Peter Lah. Razen še v Žabnicah, kjer se občasno odvija delno v slovenščini in tudi v nemščini, se v ostalih krajih bivše Dekanije Trbiž darovanje obredov odvija v glavnem samo v italijanščini. (Luciano Lister)

Nell’ambito della nuova collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž negli ultimi tempi si susseguono diverse novità. Malgrado in estate avesse annunciato le proprie dimissioni, il parroco di Tarvisio, don Claudio Bevilacqua, è rimasto al proprio posto e a lui l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha affidato la responsabilità dell’intera collaborazione pastorale di tarvisio. Don Bevilacqua, che ha 73 anni, si è detto entusiasta del nuovo compito.

Per lui e i fedeli un’altra bella novità sta nel fatto che, nello svolgimento dei suoi compiti nelle parrocchie della Valcanale, ora è affiancato da forze più giovani. Da Coccau/Kokova e Cave del Predil/Rabelj, passando per Tarvisio e fino a Bagni di Lusnizza/Lužnice è venuto in aiuto don Gabriel Cimpoesu. Rumeno di origine, il nuovo sacerdote ha 42 anni e per 14 è stato missionario in Costa d’Avorio. Nell’ambito della collaborazione pastorale, d’ora in poi sarà vicario parrocchiale (cappellano).

Nelle località in cui fino ad alcuni mesi fa curava le celebrazioni don Mario Gariup, invece, è da poco venuto in aiuto un giovane sacerdote proveniente dalla vicina Slovenia. Jan Cvetek, che ha 37 anni, è un padre francescano e viene da Bohinj. È stato ordinato sacerdote nel 2012, nella cattedrale di Lubiana. Conosce anche l’italiano e, in accordo coi propri superiori a Lubiana e con l’arcivescovo di Udine, aiuterà don Claudio. Al momento sta conoscendo la popolazione, ma la sua presenza ha già rallegrato la comunità.

Malgrado i problemi di salute don Mario Gariup, che ha 78 anni, rimane ancora formalmente responsabile delle Parrocchie di Malborghetto/Naborjet e Ugovizza/Ukve e delle chiese filiali di Bagni di Lusnizza, Santa Caterina/Šenkatrija e Valbruna/Ovčja vas. Fino a poco tempo fa nelle celebrazioni era sostituito da sacerdoti provenienti da altre zone dell’arcidiocesi.

Col nuovo sacerdote, a Ugovizza potranno essere mantenute le celebrazioni in sloveno e italiano, come sono tuttora mantenute le celebrazioni in italiano, sloveno e tedesco sul Lussari/Svete Višarje, dove il responsabile delle attività pastorali è il gesuita Peter Lah, di 52 anni. Salvo Camporosso/Žabnice, dove in alcune occasioni le celebrazioni si svolgono in parte in sloveno e anche in tedesco, nelle restanti località dell’ex decanato di Tarvisio in genere si svolgono solo in italiano.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp