Božični koncerti v Kanalski dolini_I concerti di Natale in Valcanale

111bozicni-koncertGlasba zbliža ljudi in tako so glasbeni dogodki v soorganizaciji domačih slovenskih društev tudi letos v Kanalski dolini privabili veliko število obiskovalcev.

V Žabnicah se je v sredo, 21. decembra, zvečer odvijal koncert z na- slovom »Božične pesmi in melodije – Canti e melodie di Natale«, ki sta ga soorganizirala Pihalna godba iz Kanalske doline in Združenje Don Mario Cernet. V cerkvi svetega Egidija sta s pestrim in za zbor tudi večjezičnim repertoarjem nastopila domača Pihalna godba iz Kanalske doline in zbor Bachmann Choir. V okviru večera, ki sta ga tudi v slovenščini in nemščini povezovali Anna Maria Missoni in Dorotea Willeit, sta prisotne pozdravila predsednica društva Pihalna godba iz Kanalske doline Maria Micossi in (tudi v žabniškem slovenskem narečju) podpredsednik Združenja Cernet Gabriele Moschitz.

Slovenska pesem je pa kot vsako leto še posebej odmevala na Božičnem koncertu, ki so ga v Ukvah za letos organizirali Združenje Don Mario Cernet, Cerkveni pevski zbor iz Ukev in Župnija Svetih Filipa in Jakoba v Ukvah. V vaški farni cerkvi so v ponedeljek, 26. decembra, popoldne nastopili Cerkveni pevski zbor iz Ukev, ki ga je vodil Osvald Errath; zbor Lipnica iz Kamne Gorice, ki ga je vodil Andrej Zupan, in zbor Jakob Petelin Gallus iz Celovca, ki ga je vodila Sabina Wiegele. Že raznoliki program je posebej obogatil zbor Lipnica, ki je uprizoril spevoigro »Slovenski Božič«. Številno občinstvo sta pozdravila župan Boris Preschern v imenu Občine Naborjet-Ovčja vas in Osvald Errath v imenu organizatorjev. Posnetek Božičnega koncerta, ki so ga dvojezično povezovale mlade Rossella, Mojca in Vanessa, je letos bil na sporedu na valovih Radia Trst A v nedeljo, 1. januarja.

Že v sredo, 21. decembra, se je na sedežu Sks Planika v Ukvah odvijala interna božičnica gojencev Glasbene matice šola Tomaž Holmar v Kanalski dolini. Nastopili so gojenci klavirja, kitare in harmonike. (Luciano Lister)

La musica avvicina le persone e anche gli eventi musicali organizzati dai locali circoli sloveni della Valcanale nel periodo natalizio hanno attirato un numeroso pubblico.

A Camporosso/Žabnice la sera di mercoledì 21 dicembre si è tenuto il concerto dal titolo «Božične pesmi in melodije – Canti e melodie di Natale», organizzato dal Gruppo bandistico della Valcanale e dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet. Nella chiesa di Sant’Egidio si sono esibiti il Gruppo bandistico della Valcanale il coro Bachmann choir, con un repertorio variegato e anche plurilingue. Durante la serata, moderata anche in sloveno e tedesco da Anna Maria Missoni e Dorotea Willeit, a portare un saluto ai presenti sono stati Maria Micossi, presidente dell’associazione Gruppo Bandistico della Valcanale, e Gabriele Moschitz, vicepresidente dell’Associazione Cernet (quest’ultimo anche in dialetto sloveno di Camporosso).

Dal canto sloveno è stato, come ogni anno, particolarmente contraddistinto il «Concerto di Natale – Božični koncert», organizzato a Ugovizza/Ukve dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, dal Coro parrocchiale di Ugovizza e dalla Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo di Ugovizza. Nella chiesa paesana il pomeriggio di lunedì 26 dicembre si sono esibiti il Coro parrocchiale di Ugovizza, diretto da Osvald Errath, il coro Lipnica di Kamna Gorica, diretto da Andrej Zupan, e il coro Jakob Petelin Gallus di Klagenfurt, diretto da Sabina Wiegele. Il già di per sè variegato programma è stato ulteriormente arricchito dal coro Lipnica, che ha messo in scena il Singspiel («recita cantata») sulla Natività dal titolo«Slovenski Božič». A salutare il folto pubblico sono stati il sindaco Boris Preschern a nome del Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Osvald Errath a nome degli organizzatori. La registrazione del concerto, che è  stato moderato in italiano e sloveno dalle giovani Rossella, Mojca e Vanessa, quest’anno è stata trasmessa da Radio Trst A domenica 1 gennaio.

Già mercoledì 21 dicembre, invece, alla sede del centro Planika di Ugovizza si è svolto il saggio interno di Natale della scuola di musica Tomaž Holmar, filiale della Glasbena matica in Valcanale. A esibirsi sono stati gli allievi di pianoforte, chitarra e fisarmonica.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp