Božične pesmi za Kanalsko dolino_Melodie di Natale in Valcanale

AdventsgesteckKot vsako leto bo v Kanalski dolini pred in med božičnimi prazniki še posebej glasbeno. Tako se bo v sredo, 21. decembra, ob 20. v farni cerkvi v Žabnicah odvijal koncert z naslovom »Božične pesmi in melodije – Canti e melodie di Natale«, na katerem bodo nastopili Pihalna godba iz Kanalske doline in zbor Bachmann Choir. Dogodek, ki ga soorganizirata Pihalna godba iz Kanalske doline in Združenje Don Mario Cernet s prispevkom Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino, se odvija pod pokroviteljstvom Občin Trbiž in Naborjet-Ovčja vas, Medobčinske teritorialne zveze Železna in Kanalska dolina in domačega Bim.
V ponedeljek, 26. decembra, se bo pa v farni cerkvi v Ukvah kot vsako leto odvijal že tradicionalni Božični koncert, ki ga letos prirejajo Združenje Don Mario Cernet, Cerkveni pevski zbor iz Ukev in Župnija Sv. Filipa in Jakoba iz Ukev. Ob 15. bodo tako v ukovški cerkvi nastopili cerkveni pevski zbor iz Ukev, ki ga bo kot po navadi vodil organist in zborovodja Osvald Errath; mešani pevski zbor Lipica iz Kamne Gorice (Slovenija), ki ga bo vodil Andrej Zupan in mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus iz Celovca (Avstrija), ki ga bo vodila Sabina Wiegele.
Ob že priljubljenem še posebej cerkvenem repertoarju cerkvenega pevskega zbora iz Ukev, bo mpz Lipnica predstavil spevoigro »Slovenski Božič«, ki jo je mogoče izvajati bodisi na odru kot božično igro bodisi v cerkvi kot koncert; mpz Jakob Petelin Gallus je pa pred kratkim pripravil novo glasbeno temo, z naslovom »Pesmi naših krajev«, s katero želi predstaviti dvojezično avstrijsko Koroško v obliki koncertnega popotovanja skozi domače kraje, s tradicionalnimi pesmimi, predstavljenimi na sodoben glasbeni način. Božični koncert se bo letos odvijal pod pokroviteljstvom občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž, Mtz za Železno in Kanalsko dolino in Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice.

Anche quest’anno in Valcanale il periodo natalizio è particolarmente ricco di concerti. Mercoledì 21 dicembre alle 20.00 nella chiesa parrocchiale di Camporosso/Žabnice si svolgerà il concerto dal titolo «Božične pesmi in melodije – Canti e melodie di Natale», durante il quale si esibiranno il Gruppo Bandistico della Valcanale e il coro Bachmann Choir. L’evento, organizzato dal Gruppo Bandistico della Valcanale e dall’associazione slovena «Don Mario Cernet» col sostegno finanziario della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, si svolge col patrocinio dei Comuni di Tarvisio/Trbiž e Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, dell’Uti Canal del Ferro – Val Canale e del locale Bim.

Lunedì 26 dicembre, invece, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Ugovizza/Ukve il già tradizionale «Božični koncert – Concerto di Natale», organizzato quest’anno dall’associazione slovena «Don Mario Cernet», dal Coro Parrocchiale di Ugovizza e dalla Parrocchia dei Ss. Filippo e Giacomo di Ugovizza. Alle 15.00 si esibiranno il locale Coro Parrocchiale, diretto da Osvald Errath; il coro misto Lipnica di Kamna Gorica, diretto da Andrej Zupan e il coro misto Jakob Petelin Gallus di Klagenfurt/Celovec, diretto da Sabina Wiegele.

Accanto al repertorio soprattutto sacro del Coro Parrocchiale di Ugovizza, il coro misto Lipnica presenterà al pubblico il Singspiel «Slovenski Božič», che può essere eseguito sia come rappresentazione natalizia sia come concerto in chiesa. Il coro misto Jakob Petelin Gallus ha, invece, da poco iniziato a preparare una nuova tematica musicale, dal titolo «Pesmi naših krajev» (Le canzoni dei nostri luoghi),  con cui intende presentare la zona bilingue della Carinzia austriaca sotto forma di un viaggio concertistico attraverso essa, con canzoni tradizionali presentate in modalità contemporanee. Quest’anno il Božični koncert si svolgerà col patrocinio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, dell’Uti Canal del Ferro – Val Canale e dell’Unione culturale cattolica slovena/Zveza slovenske katoliške prosvete di Gorizia/Gorica.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp