Božična Sveta Maša po slovensko_Messa di Natale in sloveno

Otroci dvojezičnega katekizma paržigajo drugo adventno svečo/I bimbi del catechismo bilingue accendono la seconda candela d’Avvento

Te dan je vsega veselja! Na božično nuoč bota tudi lietos slovenska piesam in slovenska besieda odmievali v Špietru. Velika farna cierku se bo v torak, 24. dičemberja, ob 21. uri do zadnejaga piča napunila za božično sveto mašo po slovensko. Vierniki bojo ku vsako lieto paršli iz vsieh Nediških dolin pa tudi iz drugih kraju, de bi Božič praznovali z molitvijo in piesmijo v svojem jeziku, saj bo tela sama popunama slovenska maša v cieli videnski nadškofiji.Tudi lietos jo bo vodu msgr. Marino Qualizza.

»Imam šele pred očmi – je napisu – tisto veliko skupino, ki je bla par sveti maši po slovensko na božično nuoč lani in šele buj mi je ostalo v sarcu iskreno veselje, ki se ga je videlo na obrazih, kàr so parsotni molili in navdušeno pieli božične piesmi, ki so takuo živahno spremljale evharistijo. Na koncu mi je vič ljudì jalo: “Kuo je bluo lepuo! Potrebujemo tajšnih maš manjku ankrat na miesac!« Zaries, de je v veliki in ne previč gorki špietarski cierkvi vse ratalo buj gorkuo in sparjetno! Grede sam mislu, de bi veselje, ki smo ga uživali v božični nuoči, moglo postati ku muoč, vodilo, spremljanje novega lieta.
Vsi vemo, de so vsakdanje stvari težavne, de na manjka skarbi an preglavic. Tuolega na moremo skriti. Pa nas muoč, ki nam pride od Betlehemske štalce, more pejati naprì in nam dati tarkaj kuraže, de bomo mogli prenesti vse, kar nam nie všeč. Ries je, de je Božje veselje zdravje človieka.« Božič je velik vierski praznik, zatuo se za Božič vse cierkve napunijo, še posebno za nočne maše.
Kristusovo rojstvo bojo praznovali v vsieh cierkvah. Na teli strani so napisani urniki svetih maš v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V nekaterih cierkvah bo parsotna tudi slovenska besieda in še v vičih krajeh bo odmievala slovenska piesam.
Na Božič so se vierniki parpravili v adventnem cajtu. Par sveti maši po slovensko v Špietru je bluo še posebno lepuo v saboto, 7. dičemberja, ko so otroci, ki obiskujejo dvojezični katekizem paržgali drugo adventno svečo. Otroci so tudi zapieli, prebrali svoje prošnje in zahvale ter nekateri mežnarili par utarju.
Te narbuj veliki se že treče lieto pridno parpravljajo na parvo Sveto Obhajilo, ki ga bodo parjeli v telim šuolskem in pastoralnem lietu nekje miesca maja.
Nella vigilia di Natale anche quest’anno nella chiesa di San Pietro al Natisone/Špietar sarà celebrata una Messa in lingua slovena. Alle 21.00 del 24 dicembre la chiesa si riempirà di fedeli, provenienti da tutte le Valli del Natisone e anche da fuori, per festeggiare il Natale con la preghiera e il canto in sloveno locale. Quella che sarà celebrata a San Pietro, infatti, è l’unica Messa officiata interamente in sloveno in tutta l’arcidiocesi di Udine. Anche quest’anno a celebrarla sarà mons. Marino Qualizza.
«Ho ancora davanti agli occhi – scrive – i tanti presenti alla Santa Messa in sloveno nella notte di Natale dell’anno scorso; ancor più mi è rimasta nel cuore la gioia sincera che si vedeva sui volti mentre i presenti pregavano e cantavano con entusiasmo i canti di Natale, che accompagnavano in modo così vivace il rito eucaristico».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp