Božična Maša po slovensko v Špietru_Messa di Natale in sloveno a S. Pietro

Kakor se vsaka družina na Božič zbiera za mizo, de bi kupe praznovali veliki guod, takuo se vsako lieto velika beneška družina 24. dičemberja zvičer zbere ob evharistični mizi v špietarski farni cierkvi. Blizu pride tudi puno Benečanu, ki živé zuna. Vsi kupe bojo še ankrat veselo zapieli, de je tele dan vsega veseja, saj je Devica rodila Sina Božjega.

Na božično nuoč bota tudi lietos slovenska piesam in slovenska besieda odmievali v Špietru v saboto, 24. dičemberja. Mašo bo molu msgr. Marino Qualizza. Bozične piesmi bojo pejali naprej tisti, ki vsako saboto hodijo h maši po slovensko, bo tudi oufar.

Kjek po slovensko bo tudi v drugih cierkvah, na parmier v Dreki, Matajuru, Bardu, Ukvah, Žabnicah in na Svetih Višarjah.

Na teli strani smo zbrali urnike svetih maš za cieu božični cajt do 6. ženarja.

Znamenji Božiča sta smrieka in jaslice. »Drevuo nas s svojimi lučkami spominja na Jezusa, ki parhaja, de bi arzsvetlil naše temine, naše bivanje, ki je pogostu zaprto v sienco grieha, strahu in bolečine. In vabi nas h drugi misli: takuo ku drevesa tudi ljudje potrebujejo korenine. Zaki le tisti, ki je ukoreninjen v dobri zemlji, ostane tarden, raste, zori, vzdrži vetrove, ki ga pretresajo, in postane oporna točka za tiste, ki ga gledajo. Toda brez korenin se na zgodi nič od tega: brez tardnih temelju je človek nestabilen. Pomembno je varovati korenine, takuo v življenju ku v vieri,« je jau papež Frančišek. Jaslice pa nam govorijo o rojstvu Božjega Sina, ki je postau človek, de bi bil blizu vsakemu človieku.

»V svojem pristnem uboštvu nam jaslice pomagajo ponovno odkriti resnično bogatijo Božiča ter se očistiti številnih vidiku, ki vederbajo božično vzdušje. Jaslice so preproste in domače ter spominjajo na Božič, ki je drugačen od konsumističnega in komercialnega; zmisnijo nas, kakuo dobro je, de obvarjemo momente tišine in molitve v naših dneh, ki jih pogostu preplavlja frenetičnost,« je poviedu sveti očà.

»Tišina spodbuja kontemplacijo Deteta Jezusa; pomaga nam, de se zbližamo z Buogom, s krhko preprostostjo majhnega novorojenčka, ki krotko leži v jaslih in je delikatno povit v plenice,« je še poudaru Frančišek.

Come una grande famiglia a ogni Natale anche la Benecia si riunisce alla Messa in lingua slovena della vigilia, il 24 dicembre nella chiesa di San Pietro al Natisone/Špietar. Anche quest’anno sarà celebrata da mons. Marino Qualizza e arricchita dai canti liturgici tradizionali sloveni.

La liturgia sarà un po’ bilingue anche in altre chiese, ad esempio a Drenchia/Dreka, Montemaggiore/Matajur, Lusevera/Bardo, Ugovizza/Ukve, Camporosso/Žabnice e Lussari/Svete Višarje.

Due simboli del Natale sono l’albero e il presepe. Con le sue luci l’albero ci ricorda l’arrivo di Gesù, che rischiara l’oscurità del peccato; l’albero stesso ci ricorda anche l’importanza delle radici, senza le quali l’uomo non ha stabilità – dice papa Francesco. Il presepe, invece, ci ricorda la nascita del figlio di Dio, che si è fatto uomo per essere vicino a ognuno di noi. Ma ricorda anche la dimensione di preghiera e spirituale del Natale di fronte a quella consumistica, aiutandoci ad avvicinarci a Dio con la semplicità del bambino avvolto nelle fasce.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp