Maša po slovensko opogumila ljudi_Nuova forza dalla Messa in sloveno

Otroci, ki hodijo k dvojezičnemu katekizmu, so pripravili in prebrali prošnje/I bimbi che frequentano il catechismo bilingue hanno preparato e letto le preghiere dei fedeli

Velika farna cierku v Špietru se je 24. dičemberja zvičer napunila za božično sveto mašo po slovensko, ki jo je darovau msgr. Marino Qualizza. Benečani so takuo še ankrat pokazali željo za praznovanje med domačimi ljudmi in v domačem jeziku. Še posebno med dugo pandemijo, de bi se nabrali kuraže in dobre voje za življenje v težkih cajtih.

Tudi zatuo je msgr. Qualizza v pridgi jau, de je trieba »videt Kristusa med nami, ga sparjet in ga poluožt ne samuo v jaslice a v jaslice naših sarc.« »Betlehem, na kateri je zasijala luč, je par nas, so naše vasi, so naši domovi, je Benečija. Mi vsako lieto parčakujemo rešitev, svobodo, de bomo buj mierni, de bomo živiel’ lievš in de ostanemo v naših vaseh, zak’ Betlehem pride reč, do bomo živieli doma,« je dodau.

Par edini božični sveti maši popunama po slovensko v videnski nadškofiji so odmevale tradicionalne božične piesmi, ki so jih pieli naprej tisti, ki hodijo vsak tiedan h maši po slovensko in so ratali prù liep cerkveni zbor. Na orgle je godu Davide Clodig, ki je na kitaro spremlju tudi Mladinsko pevsko skupino dvojezične šole, ki je pred evharistijo lepuo zapiela božične piesmi. Sevieda so po stari beneški navadi vierniki nesli tudi oufar. Otroci, ki hodijo na dvojezični katekizem so parpravli in prebrali prošnje in zahvale.

Parvi krat je bla slovenska božična maša v Špietru lieta 2013; so jo vprašali sami vierniki, ki žele obhajati Jezusovo rojstvo v maternim jeziku.

Sveta maša po slovensko v špietarski farni cierkvi je bla potlé zadnji dan starega lieta in v saboto, 8. ženarja. Seviede bo evharistija v slovenščini spet v saboto, 15. ženarja, in vse sabote naprej.

Maša po slovensko v Špietru, za katero skarbi združenje Blankin, je za vse tiste, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku. Tudi liepa parložnost je, de bi se med Slovenci srečali. Tuole se je pokazalo na posebno vižo, odkar je pandemija. Vsak tiedan puno ljudi se zanima, al’ bo maša po slovensko, saj so jo močnuo pogrešali, kàr je nie bluo. (U. D.)

Po stari beneški navadi je biu oufar/Secondo antica consuetudine beneciana si è svolto l’oufar (offerta per la chiesa)

Nella vigilia di Natale la chiesa di San Pietro al Natisone/Špietar si è colmata di fedeli, in occasione della Messa di Natale in sloveno celebrata da mons. Marino Qualizza. La gente della Slavia ha confermato una volta in più la voglia di riunirsi e celebrare la festività in seno alla propria comunità e nella propria lingua. Questo in modo ancora più forte nel bel mezzo della pandemia, per accumulare nuovo coraggio ed energia positiva utili in questi tempi difficili.

Anche per questo motivo nell’omelia mons. Qualizza ha notato come sia necessario vedere Cristo tra noi, accoglierlo e non porlo nel presepe soltanto, ma anche nel presepe del nostro cuore. Betlemme, infatti, è il posto in cui viviamo, sono i nostri paesi, le nostre case, è la Slavia. Ogni anno aspettiamo soluzioni e libertà, per essere più tranquilli, per vivere meglio e restare nei nostri paesi, perché Betlemme significa vivere a casa.

Durante l’unica Messa in sloveno celebrata in tutta l’arcidiocesi di Udine non sono potuti mancare i tradizionali canti liturgici natalizi sloveni, intonati da quanti si recano alla Messa in sloveno ogni settimana. Il gruppo è, di fatto, diventato un piccolo coro parrocchiale. Ad accompagnarli all’organo è intervenuto Davide Clodig, che ha accompagnato alla chitarra anche la formazione corale giovanile della scuola bilingue di San Pietro al Natisone. Prima dell’Eucaristia, anche quest’ultima ha intonato alcuni canti natalizi, mentre i bimbi che frequentano il catechismo bilingue hanno preparato e letto le preghiere dei fedeli e i ringraziamenti. Secondo consuetudine della Slavia, non è potuto mancare l’oufar (offerta per la chiesa).

A San Pietro al Natisone la prima Messa di Natale in sloveno è stata officiata nel 2013; a richiederla sono stati i fedeli stessi, che già allora volevano celebrare la nascita di Gesù nella propria lingua madre.

Nel periodo natalizio, quest’anno a San Pietro sono seguite altre due Messe in sloveno, una il 31 dicembre e un’altra sabato, 8 gennaio. Ovviamente le celebrazioni in sloveno proseguiranno anche nei prossimi sabati.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp