Bovec in Rezija za večje sodelovanje_Bovec e Resia stringono i rapporti

Rezijanska županja Anna Micelli, kulturni delavec Sandro Quaglia in bovški župan Valter Mlekuž/La sindaca di Resia, Anna Micelli, l’operatore culturale Sandro Quaglia e il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je 13. oktobra obiskal županjo Občine Rezija Anno Micelli. Čeprav je bil obisk bolj vljudnostne narave, sta spregovorila tudi o priložnostih in težavah, s katerimi se soočajo v Reziji.

Spregovorili so o možnostih sodelovanja obeh Občin v prihodnjem obdobju, pri čemer se velike možnosti kažejo predvsem na področju turizma. V Reziji načrtujejo razvoj predvsem pri vzpostavitvi kolesarskih poti, ki bi lahko bile povezane tudi z Bovškim, možnosti sodelovanja pa se kažejo tudi na več drugih področjih.

Dogovorili so se za izpeljavo dogodka na Krnici pred glavno poletno turistično sezono prihodnjega leta, ki bi bil etnološko-kulturno obarvan in pri katerem bi sodelovali ponudniki lokalnih dobrot in izdelkov, glasbeniki in drugi ustvarjalci iz obeh občin, ki bi poskrbeli za kulturni in morda športno obarvan program.

Po pogovorih v prostorih Občine Rezija sta si Mlekuž in Štulc ogledala še muzej na Solbici (na sliki), skozi zgodovino življenja »rezijanskih ljudi«, sta ju popeljala Sandro Quaglia in Luigia Negro.

Ob koncu srečanja jih je na sedežu Naravnega parka Julijskih Predalp na Ravenci sprejel še direktor Antonio Andrich.

Mercoledì, 13 ottobre, il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, ha fatto visita alla propria omologa al Comune di Resia/Rezija, Anna Micelli.

Anche se di cortesia, la visita ha dato modo di approfondire opportunità e problematiche che interessano Resia e di  parlare delle possibilità di collaborazione tra i due Comuni. Molte opportunità si presentano soprattutto in ambito turistico. Al momento Resia sta puntando sulla realizzazione di percorsi ciclabili, che potrebbero anche essere collegati a quelli del comprensorio di Bovec.

Micelli e Mlekuž hanno concordato di organizzare, prima del prossimo periodo di punta della stagione turistica estiva, un evento in località Carnizza, a carattere etnografico e culturale. Alla sua realizzazione contribuirebbero quanti nella zona offrono specialità culinarie e prodotti locali, nonché musicisti e operatori culturali provenienti dai due Comuni. L’evento potrebbe, inoltre, presentare anche una qualche offerta sportiva.

Dopo i colloqui al municipio di Resia, il sindaco Mlekuž e i suoi collaboratori hanno fatto visita anche al museo di Stolvizza/Solbica (nella foto), dove Sandro Quaglia e Luigia Negro hanno presentato loro la storia della gente della Val Resia.

Al termine dell’incontro sono stati ricevuti dal direttore Antonio Andrich nella sede del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato/Ravanca.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp