Boljši šolski prostori v Ukvah_Migliorie alle scuola di Ugovizza

Naborješko-oška občinska uprava bo razpolagala s slabim milijonom evrov, da bi izvedla potrebne posege in izboljšala šolsko poslopje v Ukvah, kjer domujeta otroški vrtec in osnovna šola. Občina se je svojčas prijavila na razpis, da bi črpala iz sredstev iz Deželnega operativnega programa, sofinaciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na Občini Naborjet- Ovčja vas so dokončni načrt posegov že pripravili. Tako bodo že letos poleti objavili natečaj, da bi poverili izvedbo potrebnih del, ki naj bi se začela predvidoma leta 2020. 637.000 evrov so Občini Naborjet -Ovčja vas podelili na podlagi samega razpisa; tem je treba še prišteti 300.000 evrov s toplotnega vidika. Plinski parni kotel bodo nadomestili s parnim kotlom na lesne pelete; izolirali bodo zunanje zidove s toplotnega vidika za boljšo energetsko učunkovitost, nadomestili bodo zunanja okna in vrata, toplotno izolirali bodo streho , ki jo bodo pokrili, prenovili bodo lesene dele in obnovili žlebe. Da bi dosegla takšen rezultat, si je morala Občina še posebej prizadevati, saj je bilo treba pripravljati vse potrebne načrte in dokumentacijo, ter vnaprej preveriti, ali jo ukovško šolsko poslopje izpolnjuje vse potrebne protipotresne predpise. Ukovški otroški vrtec in osnovna šola delujeta v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž; poleg domačih otrok v njih hodi tudi nekaj otrok iz okoliških občin. Krajevna šolska ponudba je postala še posebej privlačna zaradi novega večjezičnega pouka, ki se tam odvija poskusno in ki naj bi se v kratkem širilo tudi do bližnjih šolskih poslopij. Tako otroci kot učno in neučno osebje bodo v prihodnjem lahko delali v boljših prostorih, ki bodo tudi bolj učinkoviti z energetskega vidika. (Luciano Lister)

Quasi un milione di euro è a discosizione del Comune di Malborghetto-Valbruna per i lavori di ristrutturazione dell’edificio di Ugovizza che ospita le scuole dell’infanzia e primaria. L’inizio dei lavori è previsto il prossimo anno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp