Dom na telefončku in računalniku_Dom su smartphone e computer

V času ko zaradi koronavirusa moramo ostati doma, nam lahko branje krajša čas. Digitalna izdaja petnajstdnevnika Dom je prosto dostopna na povezavi na povezavi https://www.dom.ita.newsmemory.com

Sfruttiamo questi giorni nei quali dobbiamo restare a casa a causa del koronavirusa per leggere. La replica digitale dell’edizione cartacea del Dom è liberamente accessibile al link https://www.dom.ita.newsmemory.com

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp