»Beneška unija je konkretna opcija«_«Uti della Slavia opzione possibile»

Panontin webPriet ku bo sparjela dokončno sliko novih kamunskih zvez, ki se bojo rodile v sklopu reforme lokalnih avtonomij v Furlaniji Julijski krajini, bo deželni odbor (regionalna giunta) dobro prebrau dokument, v katerim kamuni Dreka, Sauodnja in Sriednje vprašajo, naj dežela Furlanija Julijska krajina ustanovi »beneško« unijo iz kamunu gorske skupnosti, kjer je priznana parsotnost Slovencu. Tuole je obljubu deželni odbornik (regionalni ašešor) za lokalne avtonomije, Paolo Panontin, na srečanju z administratorji iz Benečije, ki je bluo 15. obrila v Sauodnji v polikunkcionalni dvorani v šuolskim hramu. Parsotna sta bla tudi načelnik svetniške skupine Pd Cristiano Shaurli in provincialni mož iz Nediških dolin Fabrizio Dorbolò. Panontin in Shaurli sta poviedala, de se »beneška« unija lahko rodi, če so kamuni za tuo. Druga varianta bi bla »podunija« za Nadiške doline, kateri bi bluo pa trieba dati posebne kompetence, saj za taka telesam reforma predvideva samuo posvetovalno vlogo. Kakor je znano, je deželni odbor Nediške doline spravu v čedajsko unijo, ki gre do Manzana in Pavie di Udine, Terske doline v čentarsko unijo, ki gre do Tricesima in Reane, Rezijo in Kanalsko dolino pa v guminsko unijo. Vičin šindakam nie useč, de so beneške gorske kamune dali kupe z laškimi kamuni v ravnici, saj so teli buj veliki in bi na vsiem komandierali. Škoda pa beneški kamuni nieso adne same pameti. Dreka, Sriednje in Sauodnja so za Unijo, ki bi zaobiemala komune goske skupnosti Ter, Nediža in Barda; Bardo in Tipana so za čentarsko unijo; Garmak, Podbuniesac, Svet Lienart in Špietar so podpisale priziv na Deželno upravno sodišče, rikorš na Tar, naj arzveljavi reformo pa nieso dali alternative. Tudi Dreka je podpisala priziu, pa ima jasno pamet za »beneško« unijo.

Prima della decisione finale sui confini delle Unioni territoriali intercomunali (Uti) istituite dalla riforma delle autonomie locali, la Giunta regionale esaminerà con attenzione la proposta dei Comuni di Drenchia, Savogna e Stregna, che propongono la trasformazione in Uti dell’attuale Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, facendo leva sulla presenza della minoranza slovena. Lo ha promesso l’assessore regionale alle Autonomie locali, Paolo Panontin, nel corso della riunione con gli amministratori delle Valli del Natisone, tenutasi lo scorso 15 aprile con l’intervento anche del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Cristiano Shaurli, e del consigliere provinciale di Sel, Fabrizio Dorbolò. Panontin e Shaurli hanno detto che l’Uti della Slavia è percorribile con il consenso delle amministrazioni locali. L’altra variante è l’istituzione di un subambito per le Valli del Natisone dotato di speciali competenze, considerato che la legge di riforma assegna a tali organismi un ruolo semplicemnte consultivo. Come si ricorderà, la Giunta regionale, nella prima proposta di delimitazione, ha inserito i Comuni delle Valli del Natisone nell’Uti del cividalese-manzanese e quelli delle Valli del Torre nell’Uti tarcentina. Tale soluzione non piace a molti sindaci, in quanto metterebbe le municipalità montane alla mercè dei grossi centri della pianura friulana. Ma la contrarietà viaggia in odine sparso. Drenchia, Stregna e Savogna sono, come riportato, per la trasformazione in Uti dell’attuale Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; a Lusevera e Taipana sembra star bene l’Uti tarcentina; Grimacco, Pulfero, San Leonardo e San Pietro hanno aderito al ricorso davanti al Tar contro la riforma, senza però proporre alternative. Anche Drenchia ha aderito al ricorso, ma ha chiara la volontà per l’Uti della Slavia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp