914 družin bo parjelo kontribut za ogrevanje

 
 
Paršla je pomlad in je parnesla buj gorke dneve. Vseglih bojo v hišah v buj vesakih vaseh muorli še naprej kuriti, de bi se ogrieli. Zatuo je za 914 družin liepa novica, de jim je Gorska skupnost Ter, Nediža in Barda dala kontribut, zatuo ki so špindale puno za darva, gaz al' kurilno olje.
Kontribut je 310 evru za 446 družin, ki so lieta 2008 zaslužile do 10 tavžint evru, 210 evru pa za 468 družin, ki so zaslužile od 10 do 20 tavžint evru.
Dekret je na koncu febrarja podpisu izredni komisar na Gorski skupnosti, Tiziano Tirelli.
Vse kupe je arzpartiu 236.540 evru. Imena vsieh parjemniku se lahko prebere na spletni strani www.cm-torrenatisonecollio.it
Od prošenj, ki so jih sparjemali na gorski skupnosti do 30. novemberja lani, so jih zavargli samuo devet.
Šest zatuo ki prosilci so zaslužili vič ku 20 tavžint evru, dvie zatuo ki hiše nieso ble v gorskim teritoriju, adna zatuo ki je bla napravljena prepozno.
Jeseni bo trieba na Gorski skupnosti napraviti nove prošnje. Pravico do podpuore za ogrevanje imajo tisti, ki živé na cielin teritorju kamunu Bardo, Dreka, Tipana in Sriednje.
Drugod imajo pravico pa samuo v nekaterih vaseh. Garmak: Arbida, Dolenje in Gorenje Bardo, Kanalac, Hostne, Gorenj in Dolenj Garmak, Lombaj, Platac, Podlak, Rukin, Skale in Topoluove. Podbuniesac: Marsin, Ruonac, Kal, Ofijan, Arbeč, Gorenja Vas, Čarni Varh, Varh in Zapatok. Svet Lienart: Utana, Čarnica, Hlasta, Kravar, Gruobja, Jajnik, Jesičje, Pikon, Podkravar, Prehod, Seuce, Ušivca in Zabardo.
Sauodnja: Barca, Gorenje Barca, Čeplešišče, Duš, Gabruca, Jelina, Ložac, Mašera, Matajur, Pečnije, Polava, Starmica in Tarčmun. Špietar: Atovca, Kuosta, Mečana, Podar, Puoje in Gorenj Barnas. Tavorjana: Mažeruola, Tamora in Derjan. Prapotno: Budoži, Stara Gora, Kodermaci, Kovačevica, Obuorča in Teje.
Ahten: Porčinj, Subit in Malina. Fuojda: Čeniebola, Podrata, Vile, Podvile, Pedroza in Podcirku. Neme: Černjeja, Dobje, Romandol in Tamar. Čenta: Kujija, Smardeča, Sedila, Uzijunt in Štela.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp