50 liet viere in korenin za Dom_50 anni di fede e radici per il Dom

img_4361Od lieta 1966 naprej je Dom puno nardiu za dobro Benečije, Rezije in Kanalske doline. Ljudje telih dolin in vsi Slovenci v videnski provinci želijo in potrebujejo, de bo še naprej zagovarju njih pravice do slovenskega jezika in kulture ter do življenja v domačih krajeh.
Tuole jasno sporočilo parhaja iz zahvalne maše, ki je bla v nediejo, 27. novemberja, v farni cierkvi Device Marije v Dreki ob 50-lietnici kulturno-verskega lista. Tuole je potardila velika parsotnost ljudi in predstavniku oblasti iz Benečije in Posočja. Odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza, ki je mašavu kupe z msgr. Mariam Qualizzo, se je veseliu na posebno vižo številnih šindiku. »Troštam se, de bo močnuo sodelovanje dalo vsiem nam upanje za naprej, duhovno bogatijo in veseje življenja v skupnem domu,« jim je jau.
»Cierkvi Marije Device v Dreki in Svetega Štuoblanka z varha gledata in varjeta vse naše doline – je poviedu –. Nie čudno, de se je Dom rodiu glih tle v naši fari. Zaries ponosni smo, de se iz telega kraja začelo pisati in oznanjevati vsiem našim ljudem Evangelij in kristjansko kulturo, de bomo imieli še kjek upanja in trošta za naprej. Miru na svietu ni, pa vsaj v naših vaseh živimo zadost mernuo in gledamo iti naprej in se dati roko tudi, kàr je magleno, zak’ poznamo našo deželo, ki jo imamo radi. Zaljubljeni smo v njo in naše ljudi. Takuo čemo iti naprej. Za nami je petdeset liet parsotnosti in pričevanja. Troštamo se, de puojdemo naprej še puno liet, saj imamo ljudi, ki so sposobni pejati naprej naše dielo.«
Podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec je msgr. Qualizzi izročiu medaljo regionalnega parlamenta »kot znamunje, de smo vsi z vami, de je vaše dielo zlò dobro in predvsiem, de je Dom pomembem na svojem teritoriju pa tudi v Tarstu in Ljubljani. Pomemben je za vse nas!«
Gabrovec je pohvalu Dom, ki že petdestih liet med ljudmi šieri »dostojanstvo drugačinih kultur in jeziku, zatuo ki guori dialektalno in literarno po slovensko, guori po italijansko, guori čezkonfinsko.« Zatuo ki »šieri viersko besiedo, kristjanski duh in korenine telih kraju. Brez korenin, na vemo, kduo smo in na vemo kam gremo in kam gledamo.«
Direktor pastoralnega sveta špietarske foranije Simone Bordon je partardiu, de je muoč Doma v pripadnosti teritoriju, jeziku in kulturi, zatuo je časopis Benečije in vse slovenske manjšine v videnski provinci.
Tolminski prefekt Zdravko Likar, ki je parnesu pozdrav tudi šindiku Bovca, Kobarida in Tolmina, je povie- du, de je parvi krat spoznu Dom lieta 1980 in de od tekrat naprej spremlja njega pot. Zmisnu je tudi, de je časopis doživeu hude cajte. »Biu je obsojen na smart, pa se je vzdignu iz pepela kot Feniks.« Bilo je leta 2003 »in smo bli vsi srečni. Tisti krat, mi je kobariški famoštar msgr. Rupnik reku: Pa smo spet zmagali! In od tiste zmage naprej Dom samuo napreduje. Vseli smo, de je muost med Posočjem in Benečijo, pa tudi muost med latinskim in slovanskim svietam. Naj bo tele muost močnuo daržu še dugo, dugo liet.«
V imenu uredništva Doma je guoriu Riccardo Ruttar. Pieu je Cerkveni zbor iz Ukev v Kanalski dolini.
Na zahvalni maši ob 50-lietnici Doma, poleg že omenjenih oblasti, so bli šindiki Dreke Francesco Romanut, Garmaka Eliana Fabello, Podbuniesca Camillo Melissa, Sriednjega Luca Postregna, Svetega Lienarta Antonio Comugnaro in Špietra Mariano Zufferli, predstavnica Urada za Slovence v Zamejstvu in po svetu Irena Vadnjal in predsednica SSO za vidensko provinco Anna Wedem. Ob 50-lietnici sta med drugimi Domu čestitala predsednica Furlanije Juljske krajine Debora Serracchiani in odbornik za kmetijstvo Cristiano Shaurli.

Al termine della santa messa per i cinquant’anni del Dom, domenica 27 novembre, nella chiesa parrocchiale di Drenchia, il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, ha consegnato al direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, la medaglia dell’assemblea del Friuli Venezia Giulia.
«Questo – ha detto – vuole esssere il segno che siamo tutti con voi, che riconosciamo la vostra opera. Il Dom è di grande importanza per tutti noi, sul territorio di riferimento, come a Trieste e Lubiana».
Il direttore del consiglio pastorale foraniale, Simone Bordon, ha ricordato che il Dom «è semplicemente il giornale delle Valli e della comunità slovena della provincia di Udine. L’appartenenza è la sua vera essenza e la sua forza».
Alla messa, concelebrata da mons. Mario Qualizza e accompagnata dal Coro parrocchiale di Ugovizza, sono intervenuti anche il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, e la rappresentante dell’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo del Governo sloveno, Irena Vadnjal. Erano presenti anche sei sindaci delle Valli del Natisone.
«Non posso che esprimere un’opinione positiva su contenuti e funzione del giornale – ha detto Mariano Zufferli, sindaco di San Pietro al Natisone, a margine della cerimonia –, che leggo e di cui aspetto ogni volta l’uscita. Ho notato che negli ultimi anni la testata è ulteriormente migliorata nei contenuti e nell’impaginazione. A mio avviso dovrebbe dare ancora maggiore spazio a questioni politiche e amministrative fondamentali per il futuro delle Valli, come per esempio quella delle Uti».
«Il Dom è un punto di riferimento per la comunità slovena delle Valli e dell’intera fascia confinaria – ha sottolineato il sindaco di Stregna, Luca Postregna – e trovo molto interessanti, tra gli altri, gli approfondimenti sugli avvenimenti storici che hanno segnato il territorio e le riflessioni sugli aspetti religiosi. Trovo inoltre molto comodo il fatto di poter accedere ai contenuti del Dom in formato digitale. Se posso fare un appunto, mi piacerebbe fosse dato maggiore spazio a inchieste condotte sul territorio, interpellando i cittadini su argomenti di interesse locale, quali ad esempio il turismo».
«Apprezzo contenuti e funzione del Dom, di cui riscontro apprezzamento anche sul territorio. Lo considero un giornale corretto e obiettivo anche in merito alla tutela e promozione della lingua e cultura slovene locali», ha evidenziato il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro.
Alla celebrazione hanno partecipato anche i primi cittadini di Drenchia, Francesco Romanut, di Grimacco, Eliana Fabello, e di Pulfero, Camillo Melissa. Non potendo intervenire, il sindaco di Savogna, Germano Cendou, ha fatto sapere che considera «positivo il ruolo del Dom per la tutela dell’identità cattolica e slovena del nostro territorio».
Messaggi di auguri sono stati inviati dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e dall’assessore all’Agricoltura, Cristiano Shaurli.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp