5. junija nagrajevanje natečaja »Kal v poeziji«

 
 
Use kupe se je 88 poetu lietos udeležlo 8. mednarodnega konkorša »Kau u poeziji – umetnost brez meja«, ki ga usake lieto parpravja podbunieški kamun, s podpuoro druzih združenj an ustanov, de bi utardiu vezi med ljudmi raznih kultur an de bi pomau skuoze poezijo parskočit use jezikoune meje. Med udeležanci lietošnjega konkorša, 17 jih je odraslih an 71 šuolarju. Šuole, ki so se udeležle konkorša, so: osnouna šuola iz Njivice u Terski dolini, dvojezična šuola iz Špietra, osnouna šuola Dušana Muniha z Mosta na Soči an osnouna šuola iz kraja Malo u provinči Vičenza, u Venetu. Lietos, de bi napisali poezije, so udeležanci lahko vebral' med italijanski, slovienskin (tudi u dialektu) an francoskin izikan. 6 poezij jih je bluo napisano po francosko, 21 po slovensko, ostale pa po italijansko. Premjacion konkorša, ki ga bo lietos obogatiu s suojomi piesmi zbor Jezero iz Doberdoba, bo u nediejo 5. junja, ob 15. uri na Kale. Če bo slava ura, bo premiacion le ob tisti uri pa u kamunski sali u Podbuniescu. Parvemu nagrajencu u sekciji odraslih an študentov višjih šuol, bojo dal' bonus, ki vaja 250 euro, de bi ga nucali u hotelu Par Škofu u Podbuniescu, ki tuole šenka an ki ima tudi wellness center. Drugemu nagrajencu u teli kategoriji gre bonus, ki vaja 200 euro an ki se lahko nuca u adni od struktur Hotela na teritoriju Nediških dolin, ki tuole šenka. Parvemu nagrajencu osnovnih an srednjih šuol bojo dal' 150 euro, drugemu pa 100 euro nagrade. Komisija, ki pregledava poezije, bo nagradila tudi zaslužna diela s targami an z nagradami, ki jih šenkajo Podbunieški kamun, združenje Blankin in drugi. Usi udeležanci bojo parjel' potardilo o udeležbi. Program 5. junja začne ob 9. uri s pohodom u naravo, ki ga organiza Medviedja vas kupe z uidansko univerzo. Ob 10.30 bo pieta sveta maša u cierkvi Sv. Štandrija na Kale, pieu bo zbor Kelidon iz Gumina, potlè pa bo koncert spiritual gospel. Ob 12. bojo parpravli tipične jedì Nediških dolin, ob 14. bojo igre za otroke». Po vasi, ki ku usake lieto jo bodo okrasil' s poezijami, ki so udobile konkorš, bojo godle ramonike an domači obartniki bojo predajal' njih tipične pardielke.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp