276 prijav v dvojezično šolo_276 iscritti alla scuola bilingue

V šolskem letu 2020-2021 bo večstopenjsko dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špietru obiskalo vse skupaj 276 otrok in najstnikov, kar je 8 učencev manj v primerjavi z letošnjem letom. To kažejo podatki o prijavah v novo šolsko leto, ki so se zaključile 31. januarja. Posredovali so nam jih iz tajništva veštopenjske šole. V vrtec se je prijavilo 51 malčkov (17 v prvi letnik, 15 v drugi in 19 v tretji, kar je 9 manj kot letos. V osnovni šoli so zabeležili 151 prijav (22 v prvi razdred, 29 v drugi, 33 v tretji, 35 v četrti in 32 v peti), 6 manj kot letos. V nižjo srednjo šolo je bilo 74 prijav (24 v prvi, 23 v drugi in 27 v tretji razred), kar je 7 več kot letos. Seveda bo končno število učencev znano šele septembra, ob začetku šolskega leta.

Nell’anno scolastico 2020-2021 l’istituto comprensivo bilingue Paolo Petricig di San Pietro al Natisone sarà frequentato complessivamente da 276 alunni, otto meno rispetto al corrente anno. Lo dicono i dati sulle iscrizioni al nuovo anno scolastico, chiuse lo scorso 31 gennaio, fornitici dalla segreteria dell’istituto. La scuola dell’infanzia ha registato 51 iscrizioni (9 meno dell’anno in corso): 17 al primo, 15 al secondo e 19 al terzo anno. Alla primaria si sono iscritti 151 alunni (sei meno di quest’anno): 22 alla prima, 29 alla seconda, 33 alla terza, 35 alla quarta e 32 alla quinta classe. Alle medie inferiori ci sono 74 iscrizioni (sette più del 2019-2020): 24 ala prima, 23 alla seconda e 27 alla terza. Il numero definitivo si saprà, comunque, solo a settembre, all’inizio delle lezioni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp