Dvojezični vartac v Sauodnji_Asilo bilingue a Savogna

Novuo šuolsko lieto se bo šetemberja  za špietarsko dvojezično šuolo odparlo z novuostmi.
Zauoj pomanjkanja potriebnih prestoru v študentskim domu v  Špietru so pomislili namestiti adno sekcijo vartaca v Sauodnji. V tistin kamunu imajo lepe prestore za otroško šuolo, pa so jo zaparli štier lieta odtuod, zaki nie bluo otruok.
S soje strani je sauonjski kamun napravu vse potriebne štopienje, de bi na te narbuojšo vižo sparjeu otroke. Nie samo dau na razpolago prestore, a bo tudi pomau par prevozu otruok s šuolabusam.
»Napravli smo vse potriebne pro- šnje. Dežela Furlanija Julijska krajina nam je objubila, de nam bo dala do šetemberja al’ otuberja denar, de bi pokril’ žive štroške, pride reč tiste za ogrevanje, luč an drugo,« nam je poviedu šindik, Germano Cendou.
»Veseli smo, de adna sekcija dvojezične šuole pride v naš kamun – je doluožu –  takuo de oživi tudi vas. Troštam se, de tuole na bo samuo za adno lieto ampa de bo šlo naprej. Upam tudi, de tela izbiera bo šla pru tudi staršem. Sigurno bojo veseli šuolskih prestoru, ki so lepuo urejeni.«
Direktorca dvojezičnega vičstopinjskega inšituta, Živa Gruden, nam je arzložla, de »kar se tiče tele sekcije v Sauodnji, še čakamo na odgovor gledé organika, pride reč učiteljic, ki bojo imenovane iz lestvic, ki so se pred kratkin obnovile.«
V Sauodnjo bo hodilo v vartac od 20 do 25 otruok od 100, ki jih je vse kupe vpisanih v vartac dvojezične šuole. Pride reč, de bo niek vič ku 70 otruok ostalo v Špietru. Kakuo bojo odločili, kateri bojo šli v Sauodnjo? »Predvsiem po izbiri staršu s tem, de tist, ki je priet na lestvici (graduatoriji) ima pravico priet izbierat,« nam je poviedala direktorica.
Sauonjska sekcija nie začasna rešitev, če se pomisli na pomanjkanje prestoru v špietarskem študentskim domu an na tuo, de še niso začeli diel, de bi postrojili an prerunali stari sedež dvojezične šuole v Špietru, na ciesti, ki peje v Ažlo. Zatuo se lahko misli, de sekcija v Sauodnji bo odparta nomalo liet.
Druga velika novuost je, de bo dvojezični vičstopinjski inštitut v novim šuolskim lietu imeu novega direktorja al’ direktorico, saj bo Živa Gruden hmalu šla na pension. Deželni šuolski urad je 7. luja objavu, de je prestor direktorja na razpologo.
Takuo bo po tridesetih lietah dvojezična šuola obarnila stran v svoji zgodovini, saj jo Živa Gruden vodi od vsega začetka. Že priet je puno dielala, de bi paršlo do nje ustanovitve. Potle jo je pejala skuoze vse štopienje, od začetka ku popunoma privaten inštitut do priznanja, parifikacije an podaržavljanja.
Na začetku sta bla samuo vartac an primarna šuola, v zadnjih lietah so odparli tudi nižjo sriednjo šuolo.
Število učencu je iz lieta v lieto rastlo an bo v novim šuolskim lietu preseglo rekordno številko 270.

 

Da settembre una sezione dell’asilo bilingue verrà trasferita probabilmente nella ex scuola elementare di Savogna. Questo a causa del grande numero di iscritti alla scuola. Il sindaco Germano Cendou ci ha detto di aver già avviato l’iter in regione per realizzare questo progetto. Ha espresso, inoltre, soddisfazione per questa prospettiva perché in tal modo rivivrà anche il comune di Savogna. La ex scuola, in cui verranno ospitati i bambini, è in ottimo stato e a causa dell’assenza di iscritti è chiusa dal 2010.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp